• Kiek nou es! met Ivar van der Velde

    “Drie keer is scheepsrecht, na Nikki en Hielke is het nu aan mij de beurt om een Kiek nou es! te schrijven. Voor velen ben ik volgens mij nog een onbekend gezicht, dus ik introduceer mijzelf graag kort: Mijn naam is Ivar van der Velde (19), en per april ben ik alweer een jaar actief als bestuurslid in het algemeen bestuur van Groninger Dorpen. Het afgelopen jaar heb ik mij vooral achter de schermen ingezet voor jongerenparticipatie, allereerst samen met Willemijn en sinds januari met Nikki. De samenwerking loopt voorspoedig en wellicht had je ons al op LinkedIn gespot, toen wij het Loko Loket hebben gepromoot. 

    Zoals Nikki al treffend beschreef in haar blog, is er al flink onderling gebrainstormd over de wijze waarop Groninger Dorpen de jeugd kan informeren/enthousiasmeren over onder andere het Loko Loket. Geregeld hoor ik mensen zeggen dat de ‘politiek, gemeenten of organisaties’, jongeren een stem moeten geven. Jongeren hebben al een luide stem, echter wordt hun stem te weinig gehoord en krijgen zij geen podium. Het Loko Loket is een schoolvoorbeeld van hoe aan de luide stem van jongeren gehoor kan worden geven. Immers nu de Groningse jongeren laagdrempelig subsidie krijgen om een activiteit of evenement te organiseren, zie je dat de aanvragen binnenstromen.

    Tegelijkertijd schuilt hierin een gevaar, als partijen opeens hun Oost-Indische doofheid verliezen. Het is op het oog een prijzenswaardige wending dat bijvoorbeeld een gemeente onderzoekt of zij een jongerenraad/ subsidieregeling in het leven kan roepen. Zeker in de tijd waarin wij nu verkeren, gedomineerd door verkiezingen, op zowel gemeentelijk, landelijk als Europees niveau, is jongerenparticipatie een hot topic. Te vaak raakt de basis van betekenisvolle jongerenparticipatie uit het oog.

    Zonder een heel betoog af te steken over de drie pijlers (financiën, begeleiding, eigenaarschap), vormen die wel het fundament om te bouwen aan het succesvol betrekken van de jeugd. En naast het leggen van een gedegen basis, moet men zich niet blind staren op haar eigen project. De eerste stap is altijd inventariseren in de regio, vind niet zelf het wiel opnieuw uit maar maak gebruik van al bestaande structuren (jongerenraden/panels, subsidieregelingen) etc.

    Laten we samen voorkomen dat jongeren straks door het bomen het subsidie- of inspraakbos niet meer kunnen zien. Een situatie waarbij er zoveel raden, panels en potjes zijn opgezet dat hun stem verstrikt raakt. Ik juich projecten als het Loko Loket en raden/panels van harte toe, en laten we de samenwerking als partijen onderling opzoeken zodat wij de stem van de jongeren luid en duidelijk blijven horen.”