• Kiem- en zaaigeld stopt per 10 maart


    Laagdrempelig bewonersfonds in de Veenkoloniën

    Het negen jarig programma Kans voor de Veenkoloniën loopt dit voorjaar af. Op 28 maart. a.s. organiseert Kans voor de Veenkoloniën een conferentie om deze financieringsperiode feestelijk af te sluiten (zie link voor meer informatie).

    De bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën gaat vanuit de nieuwe Stichting op eigen kracht verder en heeft inmiddels allerlei plannen om de komende tijd vorm te geven aan een sterke bewonersbeweging.

    Initiatieven in de Veenkoloniën kunnen nog tot 10 maart Kiem- en zaaigeld aanvragen, deze middelen zijn beschikbaar voor bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde vitale leefomgeving van buurt- en dorpsgenoten. Momenteel zoekt de bewonersraad naar nieuwe mogelijkheden om initiatieven te blijven ondersteunen.