• Lang Leve Kunst Fonds vandaag van start

  Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: vandaag lanceren Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dit jaar zijn er twee deadlines voor het indienen van aanvragen, zie www.langlevekunst.nl

  Leergraag

  Dat er grote behoefte is aan kunstparticipatie-initiatieven, blijkt ook uit onderzoek door Ruigrok NetPanel in opdracht van de drie fondsen. Maar liefst 74% van de mensen van 60 jaar en ouder lijkt het leuk om actieve kunst te beoefenen. Fotograferen (43%), een instrument bespelen (25%), schilderen of tekenen (25%) en leren hoe je social media gebruikt (29%) zijn favoriet. Ouderen verwachten dat deze activiteiten plezier en gezelligheid opleveren en vinden het zinvolle tijdsbesteding die hen scherp houdt.

  Belemmeringen

  De voornaamste belemmeringen om actieve kunst te beoefenen zijn lichamelijke beperkingen (27%), de kosten (21%) en ‘ik vind het snel te druk of te veel’ (13%). De opzet van de nieuwe initiatieven biedt juist op deze punten uitkomst: door de kleinere groepen, oplossingen voor vervoer, lage eigen bijdrage en begeleiding bij en aandacht voor fysieke beperkingen kunnen al deze ouderen tóch doen wat ze zo graag willen. Het Lang Leve Kunst Fonds draagt zo bij aan de kwaliteit van leven van een kwetsbare groep.

  Vliegende start

  Kunstprojecten die ook een sociaal doel nastreven komen vaak lastig aan financiering. Maatschappelijke fondsen vinden het te cultureel, cultuurfondsen te maatschappelijk. Bij het Lang Leve Kunst Fonds is deze combinatie juist een vereiste! De startbijdrage van het Lang Leve Kunst Fonds kan nieuwe projecten een vliegende start geven waardoor andere financiers, waaronder lokale overheden, sneller aanhaken en ouderen op meer plaatsen terecht kunnen. De ambitie van de drie fondsen is dat over tien jaar in alle gemeentes van Nederland een passend aanbod is.