Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Langer zelfstandig thuis! Wat vinden ouderen in Groninger dorpen hier eigenlijk zelf van?

Dinsdag, 10 april 2018

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig in hun eigen huis en dorp wonen. Dit willen mensen zelf natuurlijk ook het liefst, maar de overheid verwacht dit nu ook vanuit beleid. Verzorgingstehuizen worden gesloten en hulp in het dagelijkse leven moet je zoveel mogelijk zelf organiseren.
Mooi bedacht, maar hoe dan? Met deze vraag hebben veel gemeenten en zorgaanbieders het maar druk.

Groninger Dorpen en Groningen Plus
Groninger Dorpen en Groningen Plus zijn geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van ouderen zélf. Hoe gaat het langer zelfstandig thuis wonen nú in de dorpen van Groningen? Hoe redden de ouderen zich en wat zijn hun toekomstverwachtingen? Wat kunnen ze zelf en waarvoor hebben ze bijvoorbeeld burgerinitiatieven in het dorp of instellingen nodig?

We willen graag in gesprek met ouderen over de volgende vragen:

  • Hoe beleven ouderen het om langer zelfstandig te wonen en hoe oriënteren ze zich op hun toekomst?
  • Wat is er nodig om voldoende zeggenschap over hun manier van leven te houden?
  • Welke personen en netwerken zijn hiervoor belangrijk?
  • Wat willen en kunnen ouderen zelf betekenen voor het dorp?
  • Wat kan het dorp voor hun oudere dorpsgenoten betekenen?

Hoe?
We starten met een groepsgesprek, gevolgd door individuele gesprekken met de ouderen. Daarna bespreken we in de groep de uitkomsten en kijken of en hoe ze met de belangrijkste onderwerpen verder willen en wie en wat ze daarbij nodig hebben.

Onze kenmerkende aanpak is: ouderen zélf aan het woord laten.
Dit project wil ouderen in gesprek laten gaan met elkaar en waar zij dat van belang vinden, met personen, organisaties en/of instellingen in het dorp/de gemeente.

We zoeken dorpen!
Spreekt dit project je aan en zou je mee willen doen of eerst meer willen weten?
Neem dan contact op met Akkie Hofstee van Groningen Plus Tel:06 239 41915