• LVKK zoekt een nieuwe secretaris voor het bestuur

  De LVKK, onze landelijke koepelvereniging, heeft binnen haar dagelijks bestuur een vacature voor een nieuwe secretaris. De LVKK zoekt een ervaren en inspirerende secretaris, betrokken bij de toekomst van het platteland en de inwoners.

  Het bestuur ontwikkelt samen met een vertegenwoordiging van de provinciale verenigingen, de langetermijnstrategie voor de LVKK. Het bestuur bestaat uit 5 leden, onder wie de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Voor bestuursleden geldt geen beloningsbeleid.

  De secretaris:

  • heeft aantoonbaar ervaring met en/of is betrokken bij de doelgroep van de vereniging en voelt zich verbonden met de doelstellingen van de LVKK;
  • heeft bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een non-profit organisatie;
  • stuurt samen met de voorzitter en overige DB-leden door middel van DB-vergaderingen het beleid en de organisatie aan en woont de AB-vergaderingen bij;
  • levert een bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan, werkplan, jaarverslag en andere beleidsdocumenten;
  • onderhoudt regelmatig contact met de bestuurssecretaris over de actuele stand van zaken en is samen met de voorzitter en de penningmeester het gezicht naar buiten in de contacten met het ministerie van BZK en andere financiers;
  • onderhoudt representatieve en inhoudelijke contacten met verschillende samenwerkingspartners;
  • levert bijdragen aan (samenwerkings)projecten.

  Spreekt de uitdaging om vorm te geven aan de toekomst van dorpen en kleine kernen u aan?

  Meer informatie over de vacature is hier te vinden.