• Verslag van de masterclass Brede Welvaart op 28 februari

    Welvaart, maar breder dan een ´goed gevulde portemonnee´!

    Woensdagmiddag 28 februari vond een Masterclass Brede Welvaart plaats in de Kunstkerk van Warffum. Gastheer Jan Dirk Gardenier heette econoom, Dirk Pilat, en sociaal geograaf, Aleid Brouwer, welkom. Beiden deelden hun kennis met de aanwezigen.

    Sinds WOII bleek vooral het ‘bruto nationaal product’ te voldoen als maatstaf voor ‘welvaart’. Echter, sinds het ons in Nederland in economische zin voor de wind gaat, lijkt ‘brede welvaart’ een beter beeld te geven van het ‘welbevinden van mensen in een regio voor nu en op de langere termijn’. Kortom, niet alleen ‘de portemonnee’ bepaalt langer ons woon- en leefgenot, maar ook kenmerken als beschikbaarheid van voorzieningen, gezondheid, woningaanbod, sociaal netwerk, frisse lucht, economische gelijkheid….  ‘Arm maar gelukkig’, heel zwart/wit gezegd, volgens de Friese paradox, is dat ook van toepassing op de Groningse situatie?

    Wat bepaalt volgens jou het woon- en leefgenot? En wat is volgens jou bepalend voor de Brede Welvaart in jouw buurt, dorp of regio? Dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Nij Begun streeft naar het vergroten van de Brede Welvaart tot boven het landelijk gemiddelde voor wat betreft de belangrijkste indicatoren. Kortom, werk aan de winkel voor de komende 30 jaar, wanneer  we het samen eens worden over wat er vooral toe doet voor onze woon- en leefomgeving, nu en in de toekomst. Lees meer over Brede Welvaart – Sociaal Planbureau Groningen.