• Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen – in de media

    Zelfstandig thuis blijven wonen is lang niet altijd vanzelfsprekend. Zo op het oog kleine obstakels, kunnen een grote plek innemen in iemands leven. Durf je ’s nachts nog naar het toilet zonder te vallen, als de lamp in de hal kapot is. Hoe kom je aan je boodschappen als je niet meer kunt autorijden? Hoe kom je uit dat gevoel van eenzaamheid, of bang zijn, nu je zelf niet meer zoveel kan en het verzorgingstehuis en de kerk uit je dorp verdwenen zijn?

    Zorgen voor elkaar, in Groningen noemen we dat noaberschap. Het Groningse noaberschap is op veel plekken springlevend. Veur mekoar, mit mekoar is een kreet die we in veel Groningse dorpen terugzien. Ruim 140 dorpen zijn inmiddels aangesloten bij het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen, met een eigen zorgzaam bewonersinitiatief in het dorp.

    Het belang van deze initiatieven werd nog eens extra zichtbaar tijdens de coronacrisis. In de dorpen waar al een goed werkend netwerk aan helpende mensen was, waren oudere en kwetsbare dorpsgenoten vaak al in beeld en was er een vertrouwensband opgebouwd. Vanzelfsprekend werd in deze dorpen gebeld met dorpsgenoten om te vragen of ze hulp nodig hadden of om simpelweg contact te hebben, tijdens de stilte en het opgesloten zitten. Spontaan werden er nog eens 40 nieuwe coronahulplijnen in het leven geroepen de afgelopen maanden. Dorpen zochten elkaar ook op, ter informatie en inspiratie. Groninger Dorpen heeft hier een prachtige verbindende en informerende rol in kunnen vervullen. De verbinding tussen dorpen onderling, over gemeentegrenzen heen, doet er toe!

    De aandacht voor het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen, de groei van het aantal bewonersinitiatieven, de waarde ervan en het belang van structurele financiering hiervoor kunnen we niet genoeg blijven benadrukken. Vorige week plaatste het Dagblad van het Noorden hierover een artikel, met iets meer de nadruk op de rol van dorpsondersteuners. Later in dezelfde week was Groninger Dorpen, samen met Dorpscoöperatie Ten boer over dit onderwerp, live op de radio bij RTVNoord. Luister hier het item na, vanaf de 38e minuut.