• Nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen bij coronatoegangsbewijs

    Vanaf 11 oktober geldt er een nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen bij coronatoegangsbewijs. Op een aantal punten is deze versie, ten opzichte van de vorige, verduidelijkt. In de aanhef is te lezen dat deze versie niet alleen is meegelezen door de overheid, maar dat VWS zich in deze versie ook als mede-opsteller ziet. Dit heeft als voordeel dat deze versie ook terug te vinden is op Rijksoverheid.nl (RO.nl). Dat geeft naar gemeenten een duidelijker status van de handreiking en maakt het makkelijker om door te verwijzen, bijvoorbeeld in discussie met handhaving.

    Bron: Sociaal Werk Nederland

    Handreiking dorps- en buurthuizen bij CTB (versie 3 08-10-2021)