Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Ook compensatieregeling Coronavirus voor buurt- en dorpshuizen?

  Woensdag, 1 april 2020

  De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land.

  De dorpshuizen en wijkcentra hebben hun activiteiten moeten staken, waardoor bewoners hun ontmoetingsplek en sociale contacten kwijt zijn. De Landelijke Vereniging Kleine Kernen en LSA (Landelijke netwerk van bewonersgroepen) maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dorpshuizen en wijkcentra. Door de wegvallende opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en consumpties staat de exploitatie onder grote druk.

  Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker, waaraan juist na de crisis grote behoefte zal zijn. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de grote groep (veelal vrijwilligers; soms met een betaalde beheerder) die het dorpshuis of wijkcentrum draaiend houden, zijn de gevolgen immens. Juist deze tijd laat zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting!

  Het heeft de LVKK en LSA zeer verbaasd dat de dorpshuizen en wijkcentra tot op heden uitgesloten zijn van de ‘Tegemoetkoming schade  COVID-19’. Aan de lijst met SBI-codes die voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, moet zeer snel die van de dorps- en buurthuizen worden toegevoegd. Voor de toekomst van deze belangrijke voorzieningen voor dorpen en wijken is deze verruiming noodzakelijk.

  Lees ook het artikel van Bouwstenen voor Sociaal