• Ook in 2021 steun voor dorps- en buurthuizen via het gemeentefonds

    Gemeenten krijgen ook in 2021 vanuit het Rijk compensatie voor extra uitgaven aan dorps- en buurthuizen in verband met de coronacrisis. Uit de septembercirculaire van het ministerie van BZK blijkt dat er 60 miljoen voor culturele instellingen en dorps- en buurthuizen beschikbaar wordt gesteld via het Gemeentefonds. 10 miljoen hiervan is bestemd voor dorps- en buurthuizen waarbij aangemerkt dat middelen die gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen vrij besteedbaar zijn.

    Via dit rekenblad op de site van de Rijksoverheid is precies te zien hoeveel iedere gemeente uit de 10 miljoen ontvangt voor de dorps- en buurthuizen. Open het blad ‘opbouw bedragen 4e en 5e pakket’ en scroll naar rechts naar de kolom ‘buurt- en dorpshuizen 2021’.