Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Ook op Thoes: Krimp gaf Ulrum de ruimte

Dinsdag, 26 juni 2018

Een toekomstbestendig dorp dat is afgestemd op de behoefte van de bewoners; dat was wat Hans van der Heide en Roelof Noorda voor ogen hadden voor hun dorp Ulrum. Samen met bewoners, ondernemers, de woningstichting, gemeente, provincie en talloze andere partijen en deskundigen zijn inmiddels tal van projecten tot uitvoering gebracht onder de vlag van Project Ulrum 2034. Hierbij is vooral ingezet op levensloopgeschikt en duurzaam wonen, maar ook op leefbaarheid en sociale voorzieningen. Hiermee is Ulrum een schoolvoorbeeld van een dorp dat in tijden van krimp het heft in eigen hand neemt en uitgaat van haar eigen kracht. Tijdens Thoes delen ze hun ervaringen.

“Tijdens zijn eerste troonrede in 2013 sprak Koning Willem-Alexander over de verandering van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, maar die stap hadden wij toen allang gezet”, zegt Hans van der Heide. “We hebben net als andere dorpen een dorpsvisie opgesteld, maar in plaats van deze alleen bij de gemeente neer te leggen, hebben we deze plannen ‘opgeplust’. Met als doel om dit ook echt te realiseren, met de gemeente als facilitator.” En met succes. Het eerste project dat uit de grond rees was het Lotuspark; een speel en doe park voor kinderen met of zonder een beperking. Hans vertelt: “De gemeente en provincie vonden onze initiatieven zo lovenswaardig dat er gelden beschikbaar werden gesteld. Vanuit het WLE Loket (Werk, Leefbaarheid en Energie) werd ons 1,5 miljoen euro toegezegd. Een hele verantwoordelijkheid.”

DEEL&Ulrum
Een van de projecten die met het subsidiegeld is opgezet is DEEL&Ulrum, een regeling voor bewoners om hun woning levensloopgeschikt of duurzaam te maken. “De eerste plannen hiervoor stamden al uit 2011”, vertelt Roelof Noorda. “Gemeente en provincie hadden gezamenlijk een woon- en leefbaarheidsplan opgesteld, waarbij bepaalde woningen in Ulrum als ‘zwak’ zijn aangemerkt; niet duurzaam en niet levensloopgeschikt. Wij hebben dit opgepakt en zijn aan de slag gegaan met het opstellen van een regeling voor de particuliere woningmarkt. Hier was ook een projectleider uit Zeeland bij betrokken, die veel ervaring had opgedaan met het soortgelijke project ‘Krot of Kans’.” Er werd een subsidieregeling bedacht voor mensen met een eigen woning, waar ze ook daadwerkelijk zelf verblijven. Tot 40 procent van de kosten voor het opplussen van je woning werden gesubsidieerd, tot een maximaal bedrag van € 25.000,-.

Ongekend succes
Een ongekend succes. “Er ging geen verjaardagsfeestje voorbij waar het niet ter sprake kwam”, vertelt Roelof. “Het werd een regeling die zijn weerga niet kent in Nederland. 160 Woningeigenaren hebben hun woning verduurzaamd, en 20 eigenaren kozen voor levensloopgeschikte oplossingen. Zoals het vergroten van de badkamer, het verlagen van drempels en het plaatsen van domotica. Doordat de werkzaamheden werden uitgevoerd door lokale ondernemers sneed het mes bovendien aan twee kanten.” Van de 1,3 miljoen euro die het project heeft gekost, is 1,1 miljoen euro naar de lokale middenstand gegaan. Woningcorporatie Wierden & Borgen bekeek het succes van dichtbij en ging met de initiatiefnemers in gesprek. Ze hanteerden normaal gesproken standaardpakketten van 20.000 euro, wat hun budget gaf voor het aanpakken van 36 huurwoningen in Ulrum. Ze besloten het over een andere boeg te gooien door aan de keukentafel naar de specifieke wensen van de bewoners te luisteren. Dit resulteerde in de aanpak van niet 36, maar 98 woningen, waarbij wederom de lokale bedrijven werden ingezet. Andere projecten van Project Ulrum 2034 zetten in op zorg voor ouderen, zoals Stichting DörpsZörg, en sociale voorzieningen, zoals de bouw van een nieuw ontmoetingspunt dat eind dit jaar wordt opgeleverd. “Op deze manier zorgen we ervoor dat ons dorp verzilverd in plaats van vergrijsd”, merkt Hans op.

Krimp en vergrijzing
Een dorp als Ulrum heeft te maken met serieuze krimp en vergrijzing, en de woningmarkt ligt – zoals de heren het zelf stellen – op z’n gat. Zat het dorp vroeger nog vol bedrijvigheid, vandaag de dag zijn er bijna geen voorzieningen meer. Roelof: “De verwachting is dat gemeente De Marne de komende jaren redelijk tot sterk zal blijven krimpen. Hiermee is de noodzaak om zelf in actie te komen voor een toekomstbestendig Ulrum wel aangegeven.” De heren geven echter toe dat het niet altijd gemakkelijk is. “Soms vraag je je af of je niet aan een dood paard trekt en of je dit nog wel wilt, bovendien wordt het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden”, geeft Roelof toe. Hans vult aan: “Maar het heeft ons ook veel opgeleverd. Je leert nieuwe verbindingen zien en krijgt een kijkje in de keuken bij de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen. Je verbindt mensen van allerlei pluimage en dat is prachtig.”

Thoes
Op zaterdag 30 juni zijn Hans van der Heide en Roelof Noorda aanwezig op Thoes, bij BuildinG in Groningen. Ze vertellen over hun ervaringen en geven handvatten voor geïnteresseerden die ook met hun dorp aan de slag willen. Kom je ook?