Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Ouderen in het dorp

Donderdag, 20 december 2018

Aanleiding
We zien dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen in hun dorp. Dit komt zowel door veranderingen in de zorg waardoor zorg(voorzieningen) op afstand raken als door de veranderende opvattingen over wonen bij ouderen zelf.
In 2016 heeft Stichting Groningen Plus in twee wijken in de stad Groningen met het project “Ouderen in de wijk” doorlopen. Afgelopen jaar is in Ten Boer het project “Ouderen in het dorp” gestart.
Op basis van deze ervaringen wil Groningen Plus samen met ons, het project “Ouderen in het dorp” ook in een aantal andere Groningse dorpen tot stand brengen. 

De kern van het project Ouderen in het dorp
Ouderen in het dorp geven zelf een beeld van hun ervaringen en toekomstverwachtingen nu zij zelfstandig in het dorp wonen. Zonder dat zij er – zoals vroeger – van uitgaan dat ze wel in het verzorgingshuis gaan wonen als het zelfstandig wonen moeilijker wordt. Ouderen willen op hun manier maar ook afgestemd met groepen in hun dorp, deel blijven uitmaken van hun dorp (inclusieve samenleving).

Handen ineen
Groninger Dorpen komt op voor de belangen van dorpsbewoners in Groningen. We richten ons op een aantal thema’s waaronder zorgen voor elkaar. We onderhouden oa het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen.

Stichting Groningen Plus is een groep actieve ouderen die als motto hebben: het heft in eigen hand! Zij inspireren, initiëren en verbinden burgers en hun initiatieven om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren (waar kan ook intergenerationeel). Dat doen ze via de seniorenkrant (www.skgr.nl), door bijeenkomsten, activiteiten en www.groningenplus.net. Op deze laatste site vind je ook informatie over de stichting.

Iets voor jullie dorp?
Staat zorgzaamheid bij jullie dorp al op de agenda? Wil je meer weten over dit initiatief? Laat het weten zodat we met jullie een afspraak kunnen maken. Mailen kan naar: w.hoegen@groningerdorpen.nl