• Provinciale Staten onder indruk steunbetuigingen Groninger Dorpen

    De bezuiniging op Groninger Dorpen per 2022 blijft gehandhaafd. Wel heeft Gedeputeerde Gräper toegezegd tot eind 2023 de €25.000 per jaar vanuit het leefbaarheidsprogramma te compenseren. Daarnaast blijft ruimte voor projectsubsidies. Hoewel de oppositie van de Provinciale Staten – zoals de Partij van het Noorden en de SP – de subsidie op Groninger Dorpen wel wilden vermeerderen, dan wel verdubbelen, vond dit geen steun bij een meerderheid.

    Vanmorgen hebben wij aan Commissaris van de Koning René Paas de petitie “Stop bezuiniging Groninger Dorpen” aangeboden. We hebben de steunbetuigingen letterlijk op een kaart van Groningen geprikt. Ieder dorp – ruim 165 – van waaruit mensen de petitie hebben getekend, heeft een plek op deze kaart gekregen met een satéprikker en tekst uit de steunbetuiging. In totaal tekenden 871 mensen de petitie. De steun kwam uit de gehele provincie: Van Bad Nieuweschans tot Opende, van Noordlaren tot Pieterburen. Een deel van de steunbetuigingen kwam ook van buiten de provincie Groningen: van onze zusterorganisaties, landelijke koepel en mensen met een hart voor Groningen. We willen iedereen die de petitie heeft getekend hartelijk bedanken voor zijn of haar steun.

    Voorzitter Frans Musters: “Ik blijf erbij dat het voor de Provincie Groningen om een klein bedrag gaat, terwijl er heel veel vragen op dorpen en de vereniging afkomen. Er mag dus echt nog wel wat bij! Diverse statenleden en het college van Gedeputeerde Staten zien ook voor gemeenten een rol om bij te dragen aan Groninger Dorpen. Met gemeenten zijn we al in gesprek en ik verwacht daarbij ook steun van de Provincie.”