• Teken onze petitie! Provincie Groningen wil bezuinigen op Groninger Dorpen

  Deze week hoorden wij dat de Provincie Groningen wil gaan bezuinigen op vereniging Groninger Dorpen door de structurele subsidie te verminderen. Vanuit onze contacten met de dorpen, inwoners, onze leden en achterban: dorpshuizen, dorpsorganisaties, zorgzame dorpen Groningen en de beweging vanOnderen! merken we juist een tegengestelde behoefte. We hebben te maken met grote uitdagingen die de leefbaarheid raken: krimp, zorg, aardbevingen, ontgroening, energietransitie, gemeentelijke herindelingen en een terugtrekkende overheid. Groningers die hier vrijwillig mee aan de slag zijn, met creativiteit en volhardendheid, hebben eerder meer steun en kwaliteit nodig dan minder! Daarom bundelen we nú al krachten met vele anderen, zoals gemeenten, het Rijk en onze opgebouwde netwerken. Deze krachtenbundeling willen we nog meer laten groeien.

  We pleiten bij de Provincie Groningen om af te zien van deze totaal onverwachte en onbegrijpelijke bezuiniging van € 25.000. En vragen juist om het creëren van rust met intensievere en uitgebreidere steun aan de Groningse dorpen en haar inwoners.

  Zie hier onze ingezonden brief naar de staten. Ook kun je beelden zien van onze inspraakreactie (tijdstip 3:25) tijdens de Statencommissie.

  Teken onze petitie

  Op 5 februari wordt de “Voordracht Herprioritering wettelijke en autonome taken vanaf 2020 en Uitvoeringsagenda” in de Provinciale Staten besproken. Laat weten aan de Statenfracties wat je ervan vindt en/of teken onze online petitie.

  teken hier de petitie