• Provincie Groningen zoekt aanvragen voor regeling ‘zorg en voorzieningen’

  Bij de Provincie Groningen komen weinig aanvragen binnen voor onderdeel b van de subsidieregeling ‘zorg en voorzieningen’: de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie zorg onderdeel van uitmaakt.

  Zijn jullie in je dorp bijvoorbeeld bezig met een project waarbij het dorpshuis deels een zorgfunctie gaat krijgen neem dan contact op met de Provincie over de subsidiemogelijkheden (050 316 47 00). Uiteraard denkt Groninger Dorpen ook graag met jullie mee. Dit jaar zijn er nog 2 subsidierondes. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 juli en vóór 15 oktober.

  Projecten die eerder voor subsidie in aanmerking zijn gekomen zijn:

  • MFC Siddeburen: dorpshuiskamer, bibliotheek, verenigingsgebouw, huisarts, Cosis/dagbesteding, fysiotherapie, buurtzorg, thuiszorg onder 1 dak,
  • MFC De Wierde Grijpskerk: woonzorgcentrum, bibliotheek, historisch archief, fysiotherapie en (wijk)restaurant,
  • Dorpshuis Op de Welle De Wilp: dorpshuis, huisarts, voormalige Plantsoenkerk (nu vergader/congrescentrum), boek-uitleen,
  • Dorpshuis Mainschoar Kolham: huiskamer, spreekuur/-kamer huisarts, fysiotherapie, sport,
  • Dorpshuis Zuidwolde: dorpshuis, VoorElkaar (vrijwilligers buurthulp), huisarts, apotheek/medicijnuitgifte, fysiotherapie.