• Sfeerverslag algemene ledenvergadering

  Publicatiedatum

  Op donderdag 23 mei 2024 kwamen we met onze leden samen in dorpshuis Tonegido in Hellum voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

  Jaarverslag 2023

  Directeur Hielke Westra test eerst onze kennis over het jaarverslag 2023.
  Doe je mee? [antwoorden staan onderaan]

  1. Hoeveel nieuwe leden heeft Groninger Dorpen in 2023 mogen verwelkomen?
   3, 9 of 14
  2. In welke plaats is Groninger Dorpen NIET geweest met de ledenbijeenkomsten over Nij Begun?
   Grijpskerk, Overschild of Nieuwe Pekela
  3. Welke plaats won De Lutje Moevie Awoard?
   Oostwold (Oldambt), Oostwold (Westerkwartier) of Oostum

  Het jaarverslag 2023 is vastgesteld en geeft een mooi inkijkje in alle activiteiten die Groninger Dorpen vorig jaar heeft ondernomen in de ondersteuning naar onze leden. Met plezier denken we daarbij terug aan de Lutje Moevie Awoard bij de lancering van onze nieuwe huisstijl. Het jaarverslag vinden de aanwezige leden aantrekkelijk en vrolijk.

  Financieel jaarverslag 2023

  De penningmeester Emmy Wolthuis presenteert het financieel verslag en geeft aan “een tevreden penningmeester te zijn!” Er is slechts een klein verlies maar dit is veel kleiner dan verwacht. De CAO bepaalde namelijk dat er een flinke salarisverhoging doorgevoerd moest worden. Iets wat de medewerkers van harte werd gegund, maar waar geen rekening mee was gehouden. Gelukkig is de provincie hierin financieel bijgesprongen.

  Begroting 2024

  De begroting over 2024 ziet er redelijk positief uit. Penningmeester Emmy Wolthuis licht toe. Wat bijzonder is, is dat we dit jaar een korting te verwerken zouden krijgen van de provincie. Daar staat tegenover dat we vanuit het Ministerie EZK voor 2024 een mooie bijdrage toegezegd gekregen hebben, als transitievergoeding vanuit Nij Begun. Daardoor hebben we nu meer uren ter beschikking voor onze leden! Ook wat deze begroting betreft, is de penningmeester tevreden. En na het beantwoorden van een aantal vragen uit de zaal is de begroting vastgesteld.

  Gerda Steenhuis sluit af met de conclusie dat we 2023 financieel gezond hebben afgesloten en dat we financieel gezond in 2024 doorgaan.

  Bestuursverkiezing

  Emmy Wolthuis wordt herkozen als penningmeester in het dagelijks bestuur van Groninger Dorpen. Wij zijn blij dat Emmy nog een periode wil aanblijven. Voorzitter Gerda feliciteert Emmy en verrast haar met een bos bloemen. Geertje Karstens, ons bestuurslid uit Niekerk (Zoutkamp) heeft aangegeven te moeten stoppen. Groninger Dorpen bedankt haar voor al haar inzet voor de vereniging.

  Werkplan 2024

  Elk jaar maken wij een werkplan voor het komende jaar, gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan. De provincie baseert onze subsidie op deze plannen. Het werkplan 2024 is door de leden vastgesteld.

  Meerjarenbeleidsplan 2025 t/m 2028

  Directeur Hielke Westra blikt terug op het vorige meerjarenbeleidsplan en licht het nieuwe meerjarenbeleidsplan toe. We hebben ons in dit proces laten begeleiden door Noordtij. De aftrap was op 11 januari met Noordtij en het team van Groninger Dorpen. Begin februari pakten we dit verder op tijdens een sessie met het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en het team onder leiding van Noordtij. Hieruit volgde het concept meerjarenbeleidsplan die we tijdens een online bijeenkomst met de leden hebben besproken. Na een aantal vragen uit de zaal, en toelichting van Hielke Westra en Gerda Steenhuis, is het meerjarenbeleidsplan 2025 t/m 2028 vastgesteld.

  Je leest het meerjarenbeleidsplan 2025 t/m 2028 hier.


  Nieuws van de LVKK

  Klaske Piebenga van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) praat ons tijdens deze avond bij over de ontwikkelingen op landelijk niveau. Gelukkig is er (eenmalig) geld beschikbaar om de structuur op landelijk niveau te versterken.

  Wonen in een krachtige gemeenschap

  Na de pauze neemt Janneke Klijn ons mee in de handreiking ‘Wonen in een krachtige gemeenschap’ die ze voor de LVKK heeft opgesteld. Theun de Wit uit Visvliet brengt daarbij de praktijkkennis in die ze hebben opgedaan bij de overname van een aantal huurwoningen in hun dorp. Lees hier meer over in “Kiek nou es! met Janneke Klijn”.

  Bedankt voor degenen die aanwezig konden zijn!


  Antwoorden quiz:

  1. 3 > Marumer Belang, Dorpsbelangen Pekela en Dorpsbelang Nieuw Beerta.
  2. Nieuwe Pekala
  3. Oostwold (Westerkwartier, klik hier voor het winnend filmpje)