• Sfeerverslag startbijeenkomst LeGro

  Foto: Een groepje deelnemers in gesprek tijdens één van de werksessies.

  Donderdag 24 maart vond de startbijeenkomst plaats van het Leernetwerk Gezonde Leefomgeving Groningen (LeGro). We werden gastvrij ontvangen in het prachtige MFC van Siddeburen. Groninger Dorpen kijkt terug op een levendige middag, waarin we met een divers gezelschap verschillende vraagstukken rondom de gezondheidsthema’s bij de kop pakten onder leiding van projectleider Daphne Wiebing.

  Opening: dorpsdeskundigheid
  Directeur Groninger Dorpen Rik van Niejenhuis opende de bijeenkomst en benadrukte de deskundigheid in dorpen. Inwoners van dorpen weten als geen ander wat er reilt en zeilt in het dorp. Voor een vierjarig project als LeGro is de kennis uit het dorp niet weg te denken.

  Deel 1: presentaties over gezondheidsthema’s
  De introductie op de middag werd opgevolgd door het praktijkverhaal van Janny Bolhuis over het Voedselbos in Slochteren. Zij gaf de mensen in de zaal een kijkje in de keuken van dit bewonersinitiatief. Ze vertelde over de realisatie van de dorpsmoestuin, het praktijkleren over gezonde producten in de tuin door kinderen van de school en het aanleggen van rolstoelvrije wandelpaden. Maar ook de lange adem die een dergelijk project vergt van alle betrokkenen en vrijwilligers, stipte ze nog even aan. Louis Polstra (lector Werkplaats Sociaal Domein Noord) vertelde vervolgens over ‘samen leren’. Wat betekent dit in en welke manieren van samen leren kunnen we binnen LeGro inzetten. De knuffelaap die Louis had meegenomen en als metafoor gebruikte voor de ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ op de thema’s, zullen de aanwezigen niet snel meer vergeten. Daarop volgde een reeks van korte presentaties van professionals van de Hanzehogeschool (Jeannette Nijkamp), RUG (Zinzi Pardoel) en UMCG (Nynke Smidt); ieder met eigen focus op de drie gezondheidsthema’s binnen LeGro: gezonde fysieke leefomgeving, sociale impact van rookverboden en gezonde voeding.

  Deel 2: Aan de slag tijdens de werksessies
  In werksessies werd met elkaar uitgewisseld over praktijkervaringen en wensen ten aanzien van samen leren op de drie aangeboden thema’s. Deze uitwisseling was een eerste kennismaking op de samenwerking op de thema’s. De verzamelde input uit de werksessies bieden aanknopingspunten voor vervolgsessies per thema. Binnenkort volgt het verslag van de werksessies en krijgen de deelnemers de aangeboden presentaties toegestuurd.

  Wil jij ook op de hoogte worden gebracht van de inhoudelijke opgedane kennis van de middag? En wil jij meedoen aan het vervolg op één van de deelthema’s? Mail ons dan via Daphne Wiebing: d.wiebing@groningerdorpen.nl.