Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Signaal over het verdwijnen van regelingen voor ontmoetingsplekken

Vrijdag, 21 december 2018

Groninger Dorpen heeft een signaal afgegeven over het verdwijnen van enkele specifieke regelingen voor ontmoetingsplekken als dorpshuizen en MFC’s. Dorpshuizen en MFC’s richten zich in toenemende mate op het vervullen van een bredere functie en ontwikkelen vaak bewust plannen voor verduurzaming. Als gevolg daarvan signaleren we een toename van grote bouw –of verbouwprojecten van dorpshuizen en MFC’s. Het verdwijnen van diverse subsidieregelingen baart ons zorgen, omdat daarmee de haalbaarheid van deze projecten waar al langere tijd aan gewerkt wordt op losse schroeven komt te staan. Veel van dit soort initiatieven zijn juist zeer gebaat bij ondersteuning vanuit de overheid. De brief die we hebben gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Groningen, de colleges van burgemeester en wethouders van de Groninger gemeenten en kwartiermakers van het Nationaal Programma Groningen lees je hier.