• Stichting Groningen Helpt Oekraïne

    Tal van hartverwarmende initiatieven op het gebied van steun aan Oekraïne zijn de afgelopen weken in beweging gekomen, als reactie op de uitgebroken oorlog in Oekraïne. Sommige initiatieven hebben al jaren bestaansrecht en opereren binnen een professionele structuur, andere komen voort uit actieve dorpskernen of particulieren met de wens om bij te dragen. Allen tonen ze de solidariteit van veel Groningers.

    Groningen Helpt is een onafhankelijke stichting en richt zich op het praktisch ondersteunen van gemeenten en maatschappelijke organisaties bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het bieden van humanitaire hulp. Met een groot netwerk van betrokken en kundige vrijwilligers wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise en wordt er maatwerk geleverd.

    De bevlogenheid van de Groningers is niet onopgemerkt gebleven. Stichting Groningen Helpt kan als onafhankelijke stichting bijdragen aan het behoud van dit brede maatschappelijke draagvlak door te verbinden, praktisch te ondersteunen en door samen te werken met overkoepelende netwerken. Door deze samenwerking kan er worden voldaan aan de behoefte van de vluchtelingen en van de gemeenschap.

    De stichting heeft een gedegen structuur opgezet waarbij vrijwilligers lokaal gelinkt, getraind en gecoördineerd worden. Het Groninger Maatjessysteem en vrijwilligers die gelinkt zijn aan specifieke locaties, staan hierbij centraal. Vrijwilligers houden een vinger aan de pols bij vluchtelingen en waar nodig ook gastgezinnen. Verder ondersteunen Maatjes bij dagelijkse praktische zaken en het wegwijs maken binnen de gemeenschap, taal en cultuur en organiseren recreatieve activiteiten. Inmiddels maken tientallen vrijwilligers dagelijks het verschil in het leven van vele vluchtelingen.

    Ben je geïnteresseerd als individu of collectief dorpskern en wil je meer weten of bijdragen? Mail, neem een kijkje op de website of bezoek een van de informatieavonden in de regio. Meer informatie: www.groningenhelpt.nl