Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Stuurgroep Zorg presenteert advies ‘Toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied’

Donderdag, 11 oktober 2018

Advies Stuurgroep Zorg
De Stuurgroep Zorg (bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen) heeft op maandagavond 8 oktober j.l. het advies ‘Toekomstbestendige zorg in het aardbevingsgebied’ gepresenteerd aan Minister Hugo de Jonge van VWS en het via een persbericht ook verder naar buiten gebracht. Vanuit het doel dat iedereen wil dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied, hebben zij samen vastgesteld hoe de zorginfrastructuur voor intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moet zien om dit doel te bereiken. Daarbij is ook rekening gehouden dat een groot aantal zorggebouwen moet worden versterkt. Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk tijdelijk moeten verhuizen. In het advies doen de partijen voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als antwoord op de toekomstige zorgvraag.

Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen
Groninger Dorpen heeft geen zitting genomen in de stuurgroep, heeft geen plek gehad aan de overlegtafels tijdens het traject en heeft geen directe invloed gehad op het advies. Wel hebben we meerder keren gesproken met de Nationaal Coördinator Groningen en de voorzitter van de stuurgroep Dhr. Maarten Ruys, om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om aangesloten te blijven bij de verschillende partijen. Groninger Dorpen signaleert namelijk een grote beweging in de dorpen als het gaat om langer zelfstandig thuis wonen, zorgen voor elkaar, noaberschap en aandacht voor oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Begin dit jaar is op het verzoek van veel dorpen het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen opgericht. Een netwerk die dorpen verbindt, waar dorpen kennis en ervaring onderling kunnen delen, maar ook met het doel om deze opvallende zorgzame beweging op het Groninger platteland een gezicht te geven richting overheden en instanties. Veel dorpen zoeken naar nieuwe zorg(zame)oplossingen vanuit een samenwerking tussen de informele zorg en de formele zorg met daarbij ook duurzame financiële structuren. Groninger Dorpen ondersteunt bij het ophalen en beschrijven van (ontwikkel)vragen van dorpen en dorpsinitiatieven en vervult de rol van intermediair tussen de dorpen/dorpsinitiatieven richting overheden/instanties. Doel is om gezamenlijk te werken aan oplossingsrichtingen: structureel of eenmalig.
Begin 2019 gaat Groninger Dorpen, samen met dorpen, de website Zorgzame Dorpen Groningen lanceren. Hier zal allerlei informatie te vinden zijn en krijgen natuurlijk de vele zorgzame bewonersinitiatieven een plekje. Telden wij begin 2018, 70 dorpen met een zorgzaam initiatief, in oktober zijn dit al 100!
Het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen is vanuit de gedachte van samenwerking en bewoners als uitgangspunt, aangesloten bij twee coalities:

Samenwerkingspartner
Deze beweging hebben we onder de aandacht gebracht bij de Stuurgroep Zorg. Groninger Dorpen en het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen wordt door hun daarom als één van de samenwerkingspartners genoemd voor de toekomst, in het advies.

Contact
Wil je meer weten over Zorgzame Dorpen Groningen, heb je vragen over het opzetten van een zorginitiatief of hulp nodig? Neem dan contact met ons op via Inge Zwerver i.zwerver@groningerdorpen.nl of Daphne Wiebing d.wiebing@groningerdorpen.nl  Tel: (050) 306 29 00

Heb je opmerkingen of een belangrijke vraag over het advies van de stuurgroep, als het gaat om de leefbaarheid in je eigen dorp en leefomgeving, dan kun je dit ook kenbaar maken via ons, wij kunnen dit vervolgens neerleggen bij stuurgroep. Via onze website en nieuwsbrief houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijke activiteiten.

Het advies
Lees hier het hele advies van de Stuurgroep Zorg Rapport (Bevings)bestendige zorg in Groningen 

Korte samenvatting v.w.b. zorggebouwen:

Sluiting
Volgens het plan gaan de volgende verpleeghuizen en zorgcentra dicht: Vliethoven, Betingestaete en De Brug in Delfzijl, Damsterheerd, Opwierde, Gockingahof en Hogewerflaan in Appingedam, Wiemersheerd in Loppersum, De Mieden in Uithuizermeeden en Molenerf, Engersma en De Tille in Uithuizen.

Nieuwbouw
Daarvoor in de plaats komen er vijf nieuwe zorgcomplexen. In Delfzijl komt een nieuw verpleeghuis met 190 bedden voor ouderen en 24 voor de psychiatrie (ggz). Naast het binnenkort al te openen gezondheidscentrum aan het Molenbergplein moet een mini-ziekenhuis (’expertisecentrum’) komen met 50 bedden.
In Appingedam moet op het braakliggende Eendrachtsterrein een verpleeghuis met 108 bedden voor ouderen komen plus 32 tot 48 bedden voor gehandicapten. In Uithuizen komt een verpleeghuis met 45 bedden voor ouderen en 45 tot 60 voor gehandicapten. In Loppersum komt een verpleeghuis met 40 bedden. In Slochteren komt op de plek van het Olderloug een kleinschalig woonzorgcentrum.