• Tot 9 mei internetconsultatie DUMAVA

  Publicatiedatum

  Via een zogenaamde internetconsultatie kan je tot 9 mei meepraten over het voorstel tot wijziging van de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Groninger Dorpen heeft dit inmiddels gedaan.

  Budget voor kleine aanvragen

  Toen in het najaar van 2022 DUMAVA van start ging was deze in korte tijd overtekend. Mede omdat de hele pot geld beschikbaar was voor aanvragen tot 2,5 miljoen euro. Kleine aanvragers maakten hierdoor minder kans. Een wijziging die nu voorgesteld wordt is dat 30% van het subsidiebedrag beschikbaar gesteld wordt voor aanvragen lager dan € 500.000. Per aanvraag is dit nog steeds een enorm bedrag. Projecten waarbij het om zulke hoge bedragen gaat worden (normaal gesproken) uitgevoerd door professionals. De vrees is dat kleinere aanvragers, zoals buurt- en dorpshuizen, hierdoor nog steeds buiten de boot vallen. Buurt- en dorpshuizen worden bestuurd door vrijwilligers die een project in hun vrije tijd moeten begeleiden en uitvoeren. Groninger Dorpen heeft daarom aangegeven graag te zien dat een deel van het budget opzij wordt gezet voor aanvragen van minder dan      € 50.000.

  Gericht advies ontzorgingsprogramma

  Verder is voor een bijdrage van DUMAVA een EPA advies benodigd. Net als in andere provincies loopt in Groningen het ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed. Via dit programma kunnen (onder meer) buurt- en dorpshuizen advies krijgen over hoe het gebouw te verduurzamen. Dit hoeft geen EPA te zijn maar is vaak heel gericht advies, inzoomend op een specifiek verduurzamingsvraagstuk. Groninger Dorpen zou graag zien dat ook zo’n gericht advies van het ontzorgingsprogramma als onderbouwing mag dienen voor het doen van een aanvraag bij DUMAVA.

  DUMAVA

  Bij DUMAVA kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder buurt- en dorpshuizen maar ook scholen, zorginstellingen en overheidsgebouwen, een aanvraag doen voor een bijdrage aan verduurzaming van hun pand. De tweede tranche start in september, het budget is 190 miljoen euro.