• Transitievisie Warmte, hoe staat het ervoor?

  Publicatiedatum

  Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moeten zij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

  Wat maakt een huis voor jou een prettige plek om te zijn? Veel mensen zullen een antwoord geven gericht op warmte en geborgenheid. Hoe dat huis verwarmd wordt is niet iets waar we over het algemeen over nadenken. Toch wordt dit vraagstuk steeds relevanter. Dit heeft te maken met factoren als de stijgende gasprijzen, klimaatverandering en aardbevingen. In 2050 willen we in Nederland volledig aardgasvrij zijn en daarmee wordt de zoektocht naar een duurzame vorm van verwarmen belangrijker dan ooit.

  Nu al versnellen

  Maar wat zegt dit jaartal nou? Geeft dit niet een gevoel van ‘dit-is-nog-zover-weg-dus-ver-van-mijn-bed-show?’ Op het eerste gezicht misschien wel. Echter; 2050 klinkt misschien ver weg maar als we dat willen halen moeten we elke werkdag, jaar in jaar uit, een dorp als Loppersum aardgasvrij maken. Elke werkdag ongeveer 1.200 woningen! Daarbij hebben veel aardbevingsgemeenten de ambitie gezet op aardgasvrij in 2035. Dus; als we er rond deze termijn nog steeds warm bij willen zitten, dan moeten we nu al versnellen. Alexandra Das (gemeente het Hogeland), Michel Zuidgeest (gemeente Westerwolde) en Joost Smits (gemeente Westerkwartier), alle drie in de rol van Beleidsmedewerkers Duurzaamheid, gaan hierover in gesprek met het Warmte Transitiecentrum Groningen (WTCG).

  Transitievisie Warmte

  Begin 2022 zijn ze net klaar met het opstellen van de transitievisie warmte voor hun gemeente. Wat staat er in zo’n visie? Alexandra: ‘vanuit de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord heeft het Rijk gemeenten gevraagd om een transitievisie warmte op te stellen. In de transitievisie warmte geven we aan op welke manier wijken van het aardgas af kunnen en in welke volgorde dat gaat gebeuren. Je kunt het zien als een soort stappenplan voor de warmtetransitie in onze gemeente’. Joost: ‘ ondanks dat we voor het opstellen van de transitievisie warmte een intensief participatietraject hebben doorlopen, hebben we een groot deel van onze bewoners nog niet gesproken. Dat zal dit jaar met het starten van de wijkuitvoeringsplannen wel anders zijn, de warmtetransitie komt bij inwoners achter de voordeur’. In de afgelopen jaren is er vooral veel aandacht besteedt aan wat leeft onder bewoners als het gaat om duurzaamheid. In 2022 is het tijd voor meer actie.

  Wat wil ik als bewoner weten?

  Dat we in 2022 in de actiemodus gaan betekent niet dat bewoners meteen resolute maatregelen moeten treffen. Joost: ‘we willen vooral met bewoners kijken welke handelingen ze nu al kunnen uitvoeren om te verduurzamen en daarbij willen we hen graag handvatten geven, bijvoorbeeld isoleren is altijd een goede optie’. Alexandra vult hem aan: ‘we leggen ook graag de focus op natuurlijke momenten waarop bewoners met hun woning aan de slag gaan. Vaak zijn bewoners eens in de tien jaar bezig met onderhoud van hun woning; dat is hét moment om te kijken naar koppelkansen om te verduurzamen’. Michel geeft aan dat de warmtetransitie ook financiële uitdagingen kent: ‘toch werken we hard zodat ook bewoners met een smalle beurs kunnen aansluiten bij het verduurzamen van hun woning’.  Michel: ‘we zien de transitievisie warmte als hét startpunt om samen verder te gaan’. Daarbij is de belangrijkste boodschap dat bewoners er niet alleen voor staan. Versnellen doe je samen.

  Dit artikel is geschreven door het Warmte Transitiecentrum Groningen.