• TVL aanvragen kan tot 28 januari, 17:00 uur

    Vanwege de ingrijpende coronamaatregelen die in december zijn genomen is ook in het 4e kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) opengesteld voor ondernemers. Ook buurt- en dorpshuizen kunnen van deze regeling gebruik maken mits zij voldoen aan de voorwaarden.

    De regeling TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Een andere voorwaarde is dat de vaste lasten minimaal €1.500 per kwartaal bedragen.

    De RVO hanteert bij het berekenen van de vaste lasten van een buurt- of dorpshuis, nog altijd een percentage van 11% van de omzet. Om aan €1.500 aan vaste lasten te komen moet dus de omzet in het vergelijkingskwartaal minimaal €13.637 zijn geweest: (1500,-/0,11 = 13.637).

    In de praktijk blijkt dit vrijwel alleen voor grote wijkcentra en MFC’s haalbaar. Een enquête via Dorpshuizen.nl toonde eerder al aan dat het percentage vaste lasten bij buurt- en dorpshuizen in werkelijkheid beduidend hoger liggen dan de gehanteerde 11%.

    De TVL Q4 2021 is aan te vragen tot 28 januari, 17:00 uur.