Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Twee vliegen in één klap op de 2e avond van de Noordelijke cursus Nieuwe Omgevingswet

  Donderdag, 14 november 2019

  Op 4 juni 2019 vond de eerste avond van de noordelijke cursus plaats in Tolbert, met ruim 100 deelnemers uit Fryslân, Drenthe en Groningen samen. Dinsdag 12 november 2019 was avond 2 met alleen de cursisten uit onze eigen provincie, in Dorpshuis ’t Mainschoar te Kolham. De omvang van deze groep met zo’n 25 deelnemers uit de verschillende regio’s leende zich uitstekend voor een programma met uitwisseling en interactie tussen de deelnemers en dat werd ook veelvuldig gedaan.

  Deskundige Ton Hoekstra leidde het programma in met een inhoudelijke terugblik: wat verandert er met de komst van de nieuwe Omgevingswet? Wat zijn specifieke situaties in onze provincie? (zie ook Beleidskaders 2019-2023 op de website van de provincie).

  Leefomgeving wordt straks meer in zijn totaliteit bekeken en meer vanuit zijn functionaliteit dan vanuit enkel de bestemming. Het initiatief komt centraal te staan. Provincie en gemeenten moeten in de nieuwe situatie integrale omgevingsvisies op hoofdlijnen ontwikkelen. Het bestemmingsplan wordt straks een omgevingsplan.… et cetera.

  Wat betekent dit voor dorpsbelangenorganisaties? En hoe passen de dorpsvisies nu in dit geheel? Dorpsvisies zijn al zeer integrale plannen met een breed scala aan thema’s en ideeën, opgehaald bij de bewoners van het dorp waarvoor dorpsbelangen zich inzet. Overheden kunnen er hun voordeel mee doen omdat het vele ideeën voor initiatieven bevat met een bepaalde mate van draagvlak.

  Op de avond spraken de dorpen aan de hand van enkele casussen uit het Kleine Kernenspel van onze Landelijk Vereniging voor Kleine Kernen (lees ook: een nieuwe-rol-voor-dorpsorganisaties) met elkaar, met elkaar over hun rollen bij ruimtelijke vraagstukken in relatie tot de gemeente en de dorpsbewoners. Overeenstemming bereiken over plannen en oplossingen blijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan en is best een zware verantwoordelijkheid voor een bestuur.

  Tot slot. De nieuwe Omgevingswet wordt naar alle verwachting per 1 januari 2021 ingevoerd, hoewel sommige gemeenten al een voorsprongetje nemen op de invoering en anderen goed gebruik zullen maken van de lange overgangstermijn. De dorpen kunnen ondertussen gewoon verder met de ontwikkeling van hun eigen dorpsvisies en dorpsinitiatieven. Natuurlijk moeten zij wel alert zijn op het moment waarop ze hun input effectief kunnen leveren in de nieuwe ruimtelijke plannen van de nieuwe Omgevingswet.

  Groninger Dorpen blijft beschikbaar als ondersteuner!