• Tweede Kamer stemt in met TOGS-moties dorps- en buurthuizen

  Publicatiedatum

  De leden van de Tweede Kamer hebben op 26 mei 2020 de twee moties die waren ingediend door William Moorlag (PvdA) en Frank Futselaar (SP) om de dorps- en buurthuizen onder de TOGS-regeling te laten vallen aangenomen! Alle partijen, behalve regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie, stemden voor.

  Goed nieuws

  Dit is goed nieuws, maar betekent nog niet dat alle dorpshuizen nu in aanmerking komen voor de € 4.000,- noodhulp.

  • Allereerst moet de regering nog bereid zijn de motie uit te voeren ! Dat is ze niet verplicht!
  • Als ze dat wel doet is de vraag hoe breed ze uitvoert. Beperkt ze de uitbreiding tot de SBI-code 88.999 (waar gemeenschapshuizen onder vallen) dan zullen toch een aantal dorps- en buurthuizen buiten de boot vallen omdat ze onder een ander SBI-nummer zijn ingeschreven bij de KvK. Als dit zo is wordt de lobby voortgezet voor uitbreiding van de codes.

  We blijven volgen

  Naast de TOGS-regeling speelt de claim die vanuit de VNG op het Ministerie van BZK is gelegd om extra gelden ter beschikking te stellen aan gemeentes om initiatieven waaronder (met name genoemd) dorps- en buurthuizen te ondersteunen. Dit volgen we uiteraard ook via de contacten van LVKK bij VNG en BZK. Wordt vervolgd!