• Vanaf vandaag financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen

  Vanmorgen, 12 juni 2020, heeft het kabinet besloten om buurt- en dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties definitief toe te laten tot de TOGS-regeling. De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4.000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert.

  Aanvragen via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs

  SBI-codes

  Vanaf vandaag zijn de SBI-codes  88.999, 88.993 en 88.102 toegelaten tot de TOGS. De meeste buurt- en dorpshuizen vallen onder deze codes (in hun hoofd- of nevenactiviteit), zo blijkt uit een inventarisatie van LVKK en LSA. Bij de aanvraag voor deze tegemoetkoming wordt een aanvullende verklaring gevraagd, waarin wordt onderbouwd dat het gaat om een organisatie die fungeert als dorps- of buurthuis. Je vindt je SBI-code via de tool op de website van de KVK.

  Enkele voorwaarden

  In de periode 16 maart – 16 juni moet sprake zijn van omzetverlies waar vaste lasten tegenover staan van minimaal €4.000,-. Of je in aanmerking komt, wat alle voorwaarden zijn en hoe je kunt aanvragen lees op je op de site van het RVO. Let op! Ben op tijd met aanvragen. De TOGS-regeling sluit op 26 juni a.s.

  TVL

  De TOGS-regeling wordt opgevolgd door de TVL-regeling. De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). We gaan er vanuit dat ook buurt- en dorpshuizen als ze in de TOGS-regeling zijn opgenomen hier gebruik van kunnen maken. Deze regeling duurt vier maanden en heeft eigen voorwaarden. Zodra meer bekend is zullen we jullie hierover informeren.

  Een andere SBI-code

  Fungeer je als buurt- of dorpshuis of gemeenschapsaccommodatie en sta je ingeschreven onder een andere SBI-code? Dan is het raadzaam om dit formulier in te vullen om aan te geven dat je meent een andere SBI-code te moeten hebben.

  Opgelucht en dankbaar

  LVKK en LSA hebben gestreden voor deze regeling en zijn opgelucht dat de hoognodige financiële steun voor buurt- en dorpshuizen nu beschikbaar komt. We realiseren ons dat hiermee niet alle verliezen kunnen worden opgevangen, maar wel bijdraagt aan een stabielere financiële toekomst. We zien hierin erkenning voor de enorm belangrijke rol die buurt- en dorpshuizen innemen in het sociale leven en een erkenning van de inzet en het ondernemerschap van zoveel gemeenschappen in dorpen en wijken. Wij zijn dankbaar voor dit besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken.

   

  Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Dr. Nassaulaan 3 A, 9401 HJ Assen

  Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Korte Elisabethstraat 15-17, 3511 JG Utrecht

  Gezamenlijk vertegenwoordigen de LVKK en LSA ongeveer 3000 dorps- buurt- en wijkcentra.

  Namens de LVKK: Groninger Dorpen, Doarpswurk Friesland, BOKD Drenthe, OVKK Overijssel; DKKGelderland; Dorpswerk Noord-Holland; ZHVKK Zuid-Holland; ZVKK Zeeland; VKKNB Noord-Brabant; ’t Heft Noord-Brabant; VKKL Limburg.