Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Veel belangstelling voor thema-avond: Duiten voor je dorp

Maandag, 19 november 2018

Op 15 november organiseerde Groninger Dorpen de drukbezochte thema-avond ‘Duiten voor je dorp’. Marieke Creemer, bestuurslid van Groninger Dorpen, kon bijna 100 deelnemers welkom heten in dorpshuis ‘De Pompel’ te Overschild.

Werk van belang
Het verwerven van fondsen en subsidies is een activiteit waar veel dorpsorganisaties zich tegenwoordig mee bezighouden. Het sluit duidelijk aan bij de huidige taak en rollen die dorpsverenigingen voor zichzelf kiezen. Dorpsbelangenorganisaties veranderen. Groninger Dorpen wijdde er een boekje aan. Corrie van der Laan, voorzitster van Dorpsbelangen Overschild, gastdorp van de fondsenavond, nam het eerste exemplaar van Werk van dorpsbelangen – van belang officieel in ontvangst. ‘Dat het jullie veel inspiratie mag geven voor je werk in de toekomst’, aldus Marieke Creemer. Het boekje is gebaseerd op een landelijk onderzoek van Tine de Moor, geïllustreerd met praktische en goede voorbeelden uit Groninger dorpen.

Fondsen en ervaringen
Er waren deze avond ook veel geïnteresseerde bestuurders van dorpshuizen. Want ook in en rondom dorpshuizen zijn er veel ontwikkelingen, gericht op nieuwe functies en nieuwe samenwerkingen. Denk aan Dorpshuis De Leeuw van Garmerwolde waar men het bouwkundig versterken gaat combineren met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en het verbreden van de functionaliteit. De investering wordt deels gedekt met bijdrages van fondsen en uit subsidies, om het dorpshuis ook in de toekomst exploitabel te kunnen houden.

Na eerst soep en broodjes te hebben gegeten werd er een prikkelende inleiding verzorgd door Johan Brokken uit Stedum over ‘Breng je plan aan de man!’, waren er negen themasessies van diverse fondsen en deskundigen en ook nog een informatiemarkt. Het bracht de aanwezigen veel informatie die hen goed van pas komt bij de fondsenwerving voor breed gedragen dorpsinitiatieven en –projecten.

Met dank aan het VSB-fonds, KNHM, fonds Nieuwe Doen, Waddenfonds, Provincie Groningen, Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts, Caraad belastingadviseurs, Jantje Beton, de mensen van de speeltuin van Kloosterburen, MCO De Gaveborg, Ideeënbank Groningen en de Lokale Uitdagingen.

Presentaties

Boekje ‘Werk van dorpsbelangen’

Fondsenlijst 2018