• Verbinding tussen Noord- en Zuidwolde nader bekeken

  De Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde (PBN, opgericht 1938) heeft op 16 oktober van bureau Spatial Planning & Design van Winkelmann & Wijnstra het eindrapport ontvangen van het onderzoek naar de verbindingsaspecten van de Noordwolderweg. Deze is al eeuwenlang de verbinding tussen beide dorpen en PBN wilde een gedegen analyse laten uitvoeren naar deze verbinding, de veiligheid en mogelijke verbeteringen hiervan in termen van bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteit.

  De onderzoekers hebben met betrokken inwoners gesprekken gevoerd en alle aspecten van deze verbinding met deze klankbordgroep grondig doorgesproken. Zo is een rapport tot stand gekomen dat concrete projecten benoemt die PBN op zeker moment onder de aandacht van de gemeente Het Hogeland wil brengen. Met de wens dat ze met hun financiële vertaling een plek op de meerjarenbegroting gaan vinden.

  In het onderzoek wordt de geschiedenis van de weg besproken die geleid heeft tot een verbinding waar heden ten dage voetballers van VVNoordwolde langsfietsen, waar klanten en cliënten van het dierenasiel en ’s Heerenloo Opmaat hun bestemming hebben en waar meer en meer bezoekers genieten van het uitloopgebied tussen beide dorpen dat ‘het Groene Ommetje’ is gedoopt.

  Zo wordt de verlichting van de weg besproken (deze moet niet concurreren met de fietssnelweg langs de provinciale weg), wordt voor het gedeelte van Noordwolde naar het voetbalveld slimme LED-verlichting geadviseerd (die licht op als er beweging is) en wordt een Kunst Kwartiertje geopperd voor de recreatieve wandelaar die onder andere langs de boeskoolboer in Zuidwolde, kunstwerk 7×7, de bomenbank en het Kleinste Museum in Noordwolde loopt.

  Het onderzoek is tot stand gekomen met financiële hulp van Loket Leefbaarheid, in nauwe samenwerking met de gemeente en in goed overleg met alle betrokkenen. Vanwege COVID-19 heeft het project enige vertraging en vanzelfsprekend een bijzondere uitvoering gekregen. Zo is de overhandiging buiten de zichtbare publiciteit gebleven, maar is dit op verantwoorde wijze in huiselijke kring gebeurd.

  De verbinding blijft een beleving die nog lang tot de verbeelding zal blijven spreken.