Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Verslag avondbijeenkomst dorpshuizen en versterken 15 januari 2020

  Woensdag, 26 februari 2020

  Avondbijeenkomst dorpshuizen en versterken 15 januari 2020

  In Dorpshuis De Bongerd Woltersum

  Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de dorpshuizen van Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Leermens, Loppersum, ’t Zandt, Westerdraai (Appingedam), Westeremden, Westerwijtwerd, Zandeweer, Woltersum.

  Afgemelde/afwezige dorpshuizen: Garmerwolde, Ten Post, Siddeburen, Huizinge, Steendam, Overschild, Lellens, Zeerijp, Wirdum, Stedum.

  Verder aanwezig: NCG, Groninger Dorpen (organisatie).

  Welkom

  Namens Groninger Dorpen iedereen welkom bij deze bijeenkomst voor de 21 dorpshuizen die in het versterkingsprogramma zitten (inclusief ‘pilot’ Leermens). Daarvan zijn er vanavond 11 aanwezig, een aantal heeft afgezegd juist vanwege de drukte i.v.m. de versterking/verbouwing van hun dorpshuis. Van de ook uitgenodigde gemeenten uiteindelijk niemand aanwezig.

  Presentatie NCG door Sierk Werner

  Presentatie NCG

  In de presentatie meer over de uitgangspunten voor het dorpshuizenversterkingsprogramma vanaf 2016, stand van zaken van dorpshuizen nu in versterkingstraject (20), nieuw beleid voor dorpshuizen gelegen in de 0.2 en 0.3 contouren, verandering van organisatie van CVW naar NCG, variatie in aanpak versterking van dorpshuizen.

  Ook:

  • Na Leermens, zijn in 2018 en 2019 slechts 2 dorpshuizen opgeleverd, naar verwachting worden 12 in 2020 in uitvoering gebracht. Van de anderen moet nog duidelijk worden hoe het zal gaan lopen.
  • Vanwege overheidsbetrokkenheid/ ‘NAM op afstand’ zal het traject van versterking van dorpshuizen volgens standaardprocedures gaan verlopen om te voorkomen dat dezelfde gevallen verschillend behandeld worden. Nadeel kan zijn dat ‘afwijkend maar wel praktisch’ kunnen anticiperen op situaties – waar ook bij de dorpshuizen in versterking soms sprake van is – niet of moeizamer mogelijk is.
  • Van sommige zaken moet nog uitgevonden worden, hoe dat door NCG opgepakt wordt, landt in bijvoorbeeld contracten.

  Presentatie Dorpshuis Woltersum door Klaske Piebenga

  Presentatie Dorpshuis Woltersum

  Hierin het verhaal van de versterking van het dorpshuis met veel praktische tips en aandachtspunten.

  Ook:

  • Het traject van versterking heeft veel vertraging opgeleverd.
  • Hadden moeite met NAM over wie namens dorpshuis bevoegd was gespreks-/contractpartner t.a.v. de versterking te zijn. Moest vastgelegd zijn in notulen en statuten. Is gelukkig niet meer zo.
  • Als er geen inspectie vanwege versterking was geweest, hadden de bestuursleden zelf bepaalde belangrijke punten over het hoofd gezien waar wel degelijk maatregelen voor nodig bleken.
  • Door slim te combineren, ook met middelen, is het dorpshuis naar trots en tevredenheid weer geopend.
  • Van het hele traject is privé een fotoboekje gemaakt, dit bleek een heel mooi naslagwerk te worden van het hele verbouwtraject tot de opening.

  Ronde langs de dorpshuizen

  Leermens

  Het dorpshuis van Leermens is al in 2016 versterkt. Het was een pilot wat het versterken betreft. Het gebouw is compleet ontmanteld en weer opgebouwd. Diverse duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen, naast het dorpshuis ligt een park met zonnepanelen. Het is een heel mooi dorpshuis geworden en men is heel tevreden. Veel mensen zijn komen kijken hoe het geworden is, zelfs de koninklijke familie. Na de oplevering nog een paar puntjes waar iets moest gebeuren.

  ’t Zandt

  Het dorpshuis van ’t Zandt had in 2015 al een verbouwingsplan klaar toen de inspecties en uiteindelijk het versterkingsadvies voorbij kwamen. Uitvoering van de versterking en eigen plannen werden vervolgens ‘on hold’ gezet omdat de gemeente het bestuur benaderde over een verhuizing naar het monumentencluster in het centrum van het dorp. NAM zou dan eigenaar worden van het huidige dorpshuis en het dorpshuis van het versterkt opgeleverde monumentencluster. Nu zit men in de fase ‘gaat het door of niet’. Voor het dorpshuisbestuur is het van belang dat in die situatie het financiële plaatje (o.a. onderhoud) voor de toekomst geregeld moet zijn.

  Loppersum

  Het dorpshuis van Loppersum zit nog in de programmafase. Het karakteristieke deel van het dorpshuis (Amsterdamse school) wil het bestuur graag versterkt hebben, de rest mag plat en nieuwgebouwd worden. Het nabijgelegen Wiemersheerd wordt ook gesloopt. Veel faciliteiten uit dit zorgcentrum keren niet terug en het dorpshuis zou mogelijk enkele functies over kunnen nemen. Op het terrein van de Wiemersheerd zijn ook plannen voor ‘wonen met een PLUS’, doel is van wieg tot graf op je eigen plek te blijven wonen. Ook dit biedt het dorpshuis ‘koppelkansen’. Probleem is dat plannen rond de Wiemersheerd achter lopen bij die van het dorpshuis. Over een paar maand zou meer duidelijk moeten zijn. Het dorpshuis heeft een klein bestuur en heeft daarom een oproep gedaan aan de dorpsbewoners om expertise te leveren.

  Zandeweer

  De vaststellingsovereenkomst wordt naar verwachting binnenkort getekend. Dorpshuis ’t Klokhoes wordt bijna geheel gesloopt en nieuwgebouwd. Samen met de architect is een fantastisch ontwerp gemaakt, het karakteristieke deel blijft bewaard. Een onafhankelijke bouwadviseur helpt, naar verwachting wordt er kort na de zomer met de bouw gestart.

  Ook het gebied rondom het dorpshuis wil men verbeteren: aan de voorzijde meer groen, aan de achterzijde een terras, een herdenkingsplek voor 4 en 5 mei, laadpalen, ondergrondse opslag vuil. De KNHM ondersteunt met mankracht, de Provincie draagt mogelijk bij in de kosten van het ontwerp. Via de gemeente hoopt men het plan voor de openbare ruimte op de agenda van het NPG te krijgen.

  Er is een vereniging dorpsbelangen opgericht die ook de belangen vertegenwoordigt van Eppenhuizen, Doodstil. Samen met Groninger Dorpen is een dorpsvisie ontwikkeld.

  Westeremden

  Het dorpshuis van Westeremden wordt wel het oudste van de provincie Groningen genoemd, het fundament dateert uit 1535. De vaststellingsovereenkomst is inmiddels getekend zodat op 1 april gestart kan worden met het versterken en de uitvoering van de eigen plannen. Het geld voor het versterken staat in depot bij de notaris. Te betalen rekeningen moeten door bestuur, aannemer en NCG ondertekend worden waarna de notaris betaald. Het werven van de fondsen om de eigen plannen te financieren heeft men zelf gedaan en was een grote klus.

  Het oude voorhuis blijft staan en wordt in oorspronkelijke staat teruggebracht, de gymzaal erachter wordt gesloopt en nieuwgebouwd. Bedoeling is het gebouw met diverse duurzaamheidsmaatregelen ‘van het gas af’ te krijgen. Er is gekozen voor een lokale aannemer uit Middelstum. De aannemer die je uitkiest moet wel aan een aantal eisen voldoen. Hopelijk kan in december het nieuwe gebouw geopend worden.

  Buurtvereniging Westerdraai (Appingedam)

  Het buurthuis zit nog in de programmafase, eind vorig jaar is het versterkingsadvies gepresenteerd. Het bestuur is geschrokken van wat er moet gebeuren maar de maatregelen schijnen niet uitzonderlijk te zijn. Met de gemeente zijn tegelijk ook gesprekken gaande over sloop/nieuwbouw. De komende maanden moeten uitwijzen waar het op uitdraait. Men hoopt in de loop van het volgend jaar aan de slag te kunnen.

  Garrelsweer

  Men is geheel tevreden over het dorpshuis behalve dan dat de vloer verzakt. En daarnaast kampt de cultuurhistorische vereniging met ruimtetekort op zolder. Deze twee zaken worden nu tegelijk met het versterken uitgevoerd. Er wordt van binnenuit versterkt dus de vloer moet er toch uit, een koppelkans. Een oude school gaat tijdelijk als vervangende ruimte dienen. Het proces heeft in de overgang van CVW naar NCG vertraging opgelopen. Als alles goed gaat wordt er in februari gestart.

  Eenum

  Het dorpshuis zou eerst van binnenuit versterkt worden maar dat had onder meer als nadeel dat de beschikbare ruimte kleiner zou worden en er tijdelijke huisvesting in containers plaats zou moeten vinden. Nu wordt van buitenaf versterkt waardoor de activiteiten grotendeels door kunnen draaien. De toiletgroep wordt naar buiten geplaatst, de huidige ingang van het gebouw wordt daarvoor gebruikt. Dit geeft in het gebouw meer mogelijkheden, van het damestoilet wordt een MIVA toilet gemaakt. Hopelijk kan er deze zomer gestart worden met de verbouw. De omgeving van het dorpshuis moet ook aangepakt worden, deze koppelkans is bij de gemeente neergelegd.

  Garsthuizen

  Het dorpshuis van Garsthuizen wordt opnieuw doorgerekend, aan de hand van de laatste NPR norm. Op 30 januari krijgt men te horen wat er nog aan versterkingsmaatregelen nodig is. Het dorpshuis heeft geen verbouwwensen. Een paar jaar gelden is er verbouwd waarbij ook diverse duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

  Gemeenschappelijke delers

  • Elk dorpshuis dat versterkt moet worden kent weer een ander scenario
  • Het versterkingsproces vraagt waanzinnig veel tijd van de vrijwilligers
  • Het versterkingsproces vraagt heel veel kennis bij de vrijwilligers
  • Je moet als dorpshuis ‘er bovenop zitten’ (veel achter dingen aan gaan, scherp blijven)
  • Het vinden van financiering voor je eigen plannen is een grote klus en uitdaging

  Gezamenlijke aandachtspunten, kansen

  Dorpshuizen in versterkingstraject.

  • Bijdrage voor (proces)ondersteuning kan aangevraagd worden bij het Loket Leefbaarheid waarbij een voorwaarde is dat het project binnen een jaar afgerond moet zijn. Dat laatste kan een probleem worden omdat het versterken langer kan duren. NB De de-minimis-eis (staatssteun) blijkt een belangrijk aandachtspunt – en mogelijke beperking in mogelijkheden voor aanvragen – waar Groninger Dorpen en een aantal dorpshuizen inmiddels (begin februari) tegenaanlopen. Wordt vervolgd. Vraag na bij Groninger Dorpen hoe het zit/ ervoor staat, mochten jullie een aanvraag overwegen.
  • Via het NPG is veel geld beschikbaar maar aanvragen, anders dan Loket Leefbaarheid, moeten nu via de gemeente lopen. Niet alle dorpshuizen hebben het gevoel dat hun gemeente t.a.v. NPG benodigde aandacht voor dorpshuizen heeft.
  • De dorpshuizen in het versterkingsprogramma hebben een bijdrage aan kunnen vragen bij het programma Elk Dorp Een Dak (EDEDD). Voorwaarde was dat de eigen plannen tegelijk met het versterken uitgevoerd moesten worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel EDEDD projecten van deze dorpshuizen nog niet afgerond zijn.
  • De dorpshuizen die nog geen aanvraag hebben gedaan bij EDEDD (dit programma liep t/m 2018) kunnen dat nu rechtstreeks bij de regeling duurzaamheid en leefbaarheid van de NAM

  Dorpshuizen ‘tweede ring’  0.3-0.2 contour.

  • Aandacht voor de positie van en (snelle) communicatie met dorpshuizen die in de ‘tweede ring’ 0.3-0.2 contour zitten waar NCG beleid op gaat maken. Van een aantal is bij Groninger Dorpen bekend dat zij verbouwplannen hebben of net opgeknapt zijn. Er moet in ieder geval ook geïnventariseerd worden om welke dorpshuizen het gaat, en welke dorpshuizen hiervan al binnen een ander traject in de versterking zitten.
  • Het deze avond onderling uitwisselen over allerlei praktische zaken bleek heel waardevol. Ook het signaal: niet te vaak. Conclusie is dat uitwisselingsbehoefte ondersteund moet kunnen worden, zodra dat verzoek van dorpshuizen komt.

  Overige

  • Neem vooral contact op met NCG of Groninger Dorpen bij vragen.
  • Met het verslag sturen we ook de presentaties en een declaratieformulier mee.
  • Er wordt een verslag van deze bijeenkomst gemaakt dat ook naar het ministerie van BZK gaat. Deze avond is mede naar aanleiding van het bezoek van minister Ollongren aan het dorpshuis van Garmerwolde waar ook Klaske en Sien van Woltersum aanwezig waren. Het ministerie van BZK gaf aan oog te hebben voor de dorpshuizen en wat zij nodig hebben. Het ministerie heeft mogelijk gemaakt dat Groninger Dorpen deze avond kon organiseren. Na het beëindigen van EDEDD heeft Groninger Dorpen geen speciale financiering voor activiteiten voor dorpshuizen in de versterking.
  • Iedereen zeer bedankt voor zijn of haar inzet en het dorpshuis van Woltersum in het bijzonder voor de gastvrijheid!