• Verzoamelstee Onderdendam viert feest

  Foto: Hetty Slagter

  Dit jaar bestaat Verzoamelstee Onderdendam tien plus één jaar. Op donderdag 28 april organiseerden de vele trouwe bezoekers van de Verzoamelstee daarom een gezellig feest, in hun eigen Dorpshuis Zijlvesterhoek. Tijdens deze ochtend werden de inmiddels vele verzamelde herinneringen opgehaald, onder andere door cabaret en muziek van dorpsgenoot en entertainer Pieter Kuik. Ook werd er samen gegeten en gedronken. Vanwege de coronamaatregelen kon het tienjarig jubileum in 2021 niet doorgaan, maar dit jaar werd de schade ingehaald.

  Verzoamelstee als project
  Op vrijdag 4 februari 2011 was in het dorpshuis van Thesinge de start van het project ‘De Groninger Verzoamelstee’. Het idee was om ontmoeting te organiseren voor dorpsbewoners in het eigen dorpshuis, waarbij de computer centraal zou staan. Dit om ouderen in Groninger dorpen te leren om gebruik te maken van allerlei digitale voorzieningen vanuit hun eigen huis. Ouderen zouden dan langer zelfstandig thuis en in het eigen vertrouwde dorp kunnen blijven wonen. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door o.a. Provincie Groningen, Menzis, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG. De Verzoamelstee startte als project in de dorpshuizen van Adorp, Thesinge en Onderdendam. In ieder dorp werd een Verzoamelstee-medewerker aangesteld die de activiteiten organiseerde en het aanspreekpunt was voor de Verzoamelstee. Groninger Dorpen zat in de klankbordgroep van het project. Toen dit na drie jaar werd afgerond ging Verzoamelstee-coördinator Inge Zwerver aan het werk bij Groninger Dorpen. Het idee van de Verzoamelstee kon hierdoor verder worden verspreid en uitgroeien tot het Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen, waarbij inmiddels ruim honderdtwintig Gronings dorpen bij zijn aangesloten.

  Tabletcursus voor ouderen
  De allereerste inloopochtenden van de Verzoamelstee bleek het begin van een lange traditie want in Onderdendam komen dorpsgenoten nog steeds met veel plezier bij elkaar. Al snel lag er tijdens deze koffie ochtenden een nieuw fenomeen op tafel. De computertablet werd geïntroduceerd. Vanuit deze introductie werden er meerdere tabletcursussen georganiseerd. Onderdendam was landelijk één van de eersten die een tabletcursus organiseerde. Stap voor stap werden de cursisten meegenomen in het gebruik van de tablet. Hoe gaat ie aan, hoe kan ik een app openen, hoe kan ik iets opzoeken. Wat is Google en wat is YouTube. En mensen maakten voor het eerst een eigen e-mailadres aan. Met deze kleine stapjes maakten de deelnemers kennis met het gebruik van de computer.

  Noaberschap en informatie
  Naast de inloopochtenden en tabletcursussen werden er ook maandelijkse informatie-ochtenden georganiseerd en uitjes, en werden de meeste feestdagen gezamenlijk gevierd. Door deze contacten leerden jong en oud elkaar weer beter kennen in het dorp en werd er ook buiten deze activiteiten om meer naar elkaar gezwaaid, gegroet en voor elkaar gezorgd. De informatie-ochtenden zijn ook succesvol. Samen met de Rabobank organiseerde Onderdendam de eerste bijeenkomst voor ouderen over Internetbankieren, dit werd later landelijk uitgerold!

  Een olievlek
  Het voorbeeld van de Verzoamelstee in Onderdendam is inmiddels door heel veel dorpen in Groningen overgenomen. Verschillende mensen hebben Onderdendam bezocht om inspiratie op te doen voor hun eigen dorp. Ook is de Verzoamelstee vaak in de pers geweest en verschillende keren onderdeel geweest van excursies voor dorpen of overheden. Vanuit de gemeente, de provincie Groningen, maar ook landelijk. Anno 2022 is Verzoamelstee Onderdendam vooral een actieve, sociale groep dorpsgenoten die elkaar met een vaste regelmaat ontmoet in het dorpshuis en die samen sociale en informatieve activiteiten met elkaar deelt.