• Voorbeeld privacyverklaring

    Publicatiedatum

    Hoe je als vereniging of stichting omgaat met persoonsgegevens dient te worden vastgelegd in een privacyverklaring. Groninger Dorpen heeft, in samenwerking met het Woldwijckcentrum in Hoogezand, een model privacyverklaring opgesteld. Je bent vrij om dit voorbeeld aan te passen naar je eigen situatie. Je kunt geen rechten aan het voorbeeld ontlenen.

    Ook dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties hebben sinds mei te maken met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet biedt consumenten meer bescherming, maar zorgt ook voor veel onduidelijkheid bij organisaties. De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren.