• Voorbeeldbrief compensatiegeld buurt- en dorpshuizen i.v.m. corona

    Vanuit het Rijk is geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor extra uitgaven aan buurt- en dorpshuizen i.v.m. coronaschade. Zie ook dit persbericht van de VNG. Het is belangrijk om gemeenten op te roepen het toegekende bedrag ook daadwerkelijk aan buurt- en dorpshuizen te besteden. Hiervoor kun je deze voorbeeldbrief gebruiken waarbij je ook aangeeft hoeveel inkomsten jullie dorpshuis door de corona is misgelopen. Daar kun je dit rekenmodel uit Limburg voor gebruiken. Je kunt de brief ook aanpassen en (in overleg met de collega accommodaties) namens alle buurt- en dorpshuizen uit je gemeente sturen. Groninger Dorpen kan helpen bij het in contact brengen met de andere buurt- en dorpshuizen.

    Meer informatie? p.knol@groningerdorpen.nl