• Vrijwilligers staan centraal? Vul s.v.p. de enquête in!

  Momenteel gaan vele dorpsorganisaties (zoals jullie vereniging of stichting) door een onzekere en lastige tijd. We snappen heel goed dat jullie nu vooral bezig zijn met zaken zoals jullie financiën, vooral omtrent de energiekosten. Daarnaast zitten jullie wellicht al langer met het vraagstuk rondom vrijwilligers. Over dit laatste onderwerp willen we jullie graag bevragen, om jullie beter te kunnen helpen met dit vraagstuk.

  Graag nodigen we je vanuit Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen, KultuurLoket en CMO STAMM uit om een enquête in te vullen vanuit het project Vrijwilligers Centraal. De enquête gaat over jullie ervaringen met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn al die mensen die zich binnen jullie vereniging of stichting zich inzetten, zonder daarvoor een financiële vergoeding te ontvangen. Ze kunnen wellicht wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen, maar ze staan niet op jullie loonlijst en worden niet ingezet als zzp-er.

  De vragenlijst is via deze link te bereiken: https://survey.enalyzer.com/?pid=r5n2p8s5

  De vragen die we aan jullie stellen gaan vooral over wie bij jullie zoal vrijwilliger is, hoe de vrijwilliger door jullie gewaardeerd wordt, en of het voor jullie lastig of juist gemakkelijk is om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Ook vragen we waar vanuit jullie organisatie behoefte aan is op het gebied van kennisdeling en ondersteuning. De enquête-vragen worden vaak gesteld in stellingen.

  Alvast erg bedankt voor het invullen van de enquête! De uitkomsten delen we o.a. via deze website en onze nieuwsbrief met jullie. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze vragenlijst, of over het project Vrijwilligers Centraal, neem contact met ons op via Winanda Hoegen-Kuiper. Ze is te bereiken via info@groningerdorpen.nl of 06 121 112 23.

  Project Vrijwilligers Centraal

  Project Vrijwilligers Centraal vindt het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Daarom zijn initiatiefnemers Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket deze acties gestart.

  Zij geven de komende maanden onder de noemer Vrijwilligers Centraal ondersteuning op maat, experimenteren met verschillende organisaties naar innovatieve maatregelen, zetten vrijwilligers in het zonnetje en organiseren kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers.