• Waddenfonds subsidieregeling voor kleinschalige innovatieve projecten gestart

  Voor projecten die lokale gemeenschappen in het Waddengebied versterken kan aangeklopt worden bij het Waddenfonds. Dit fonds heeft een subsidieregeling voor kleine plaatselijke initiatieven: Budget Lokale Innovaties (BLI). De regeling draagt voor maximaal € 50.000, – bij in de kosten van een project. Initiatieven moeten vernieuwend zijn, de leefbaarheid een impuls geven en netwerken verstevigen of creëren. Ze moeten verder Waddenspecifiek zijn, bijvoorbeeld bijdragen aan de kernwaarden van het gebied, zoals de dynamische natuur van de Waddenzee, de rust, de ruimte, de stilte en de duisternis of gebruikmaken van Wadden specifieke kansen en bedreigingen.

  Subsidieregeling voor dorpshuizen

  Verder kan er bij het Budget Lokale Innovaties apart voor investeringen in dorpshuizen een maximale subsidie van € 20.000,- worden aangevraagd (zie art. 1.7.4 van de regeling).

  Voorbeelden

  Er is veel mogelijk. Een groot aantal voorbeelden van projecten, die subsidie van het Waddenfonds hebben gekregen, vindt u op www.waddenfonds.nl/projecten. De BLI-projecten worden met rode stippen aangegeven.

  Aanvragen

  Voor het Budget Lokale Innovaties (BLI) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend tussen 1 mei 2024 (vanaf 10.00 uur) en 3 december 2024 (tot 12.00 uur). Er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

  Adviesloketten

  Neem bij het voorbereiden van een aanvraag altijd contact op met een adviesloket van het Waddenfonds. Daar krijgt u deskundig en inhoudelijk advies. Dat vergroot de kans op een positieve beoordeling van uw aanvraag.

  Bron: Waddenfonds