• WarmteBoost helpt 50 plekken in Nederland met verduurzamen

    WarmteBoost is een uitgelezen kans om je dorpshuis te verduurzamen. Er is budget om 50 ontmoetingsplekken te ondersteunen met ieder € 25.000!

    In dorpshuizen, buurthuizen, broedplaatsen, bewonersbedrijven en andere ontmoetingsplekken komen veel bewoners samen. Deze plekken zorgen voor verbinding & activiteiten, en zijn een onmisbare schakel voor het dorp of de buurt. Maar door de stijgende energiekosten is het voortbestaan van veel ontmoetingsplekken in Nederland acuut onder druk komen te staan. Veel dorpshuizen en andere gemeenschapsaccommodaties stellen hierdoor plannen voor verduurzaming uit. Om ervoor te zorgen dat deze ontmoetingsplekken de deuren open kunnen houden en een duurzaam toekomstperspectief krijgen, slaan het Postcode Loterij Buurtfonds, KNHM foundation, LVKK, LSA Bewoners en Oranje Fonds de handen ineen om hen te helpen. Het programma wordt mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

    Het programma WarmteBoost reduceert de energiekosten van ontmoetingsplekken in buurten en dorpen in Nederland waar de energiearmoede het grootst is. Het komende jaar worden 50 ontmoetingsplekken ondersteund met een bijdrage van € 25.000,- voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van HR++-glas of het installeren van een warmtepomp. Daarnaast worden de deelnemende initiatiefnemers ondersteund met advies en kennis. Ook stimuleert het programma de uitwisseling van ervaring en kennis tussen de deelnemers.

    Inschrijven voor het programma kan vanaf vrijdag 21 april. Daaraan vooraf gaat een digitale startbijeenkomst op 20 april. Het is mogelijk om hier in de middag (start 15.00 uur) of avond (start 20.00 uur) aan deel te nemen. In deze startbijeenkomst zal meer informatie worden gegeven over het programma, de selectiecriteria en randvoorwaarden. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.