Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Wat betekent de huidige lockdown voor de buurt- en dorpshuizen?

  Vrijdag, 18 december 2020

  Op maandag 14 december is door premier Mark Rutte een lockdown tot en met 19 januari afgekondigd. Wat betekent dit voor de buurt- en dorpshuizen? We hebben de Veiligheidsregio Groningen gevraagd een en ander toe te lichten.

  Alle publieke plaatsen zijn in beginsel gesloten; dat geldt dus ook voor een buurt- of dorpshuis. Dit is bedoeld om het aantal contacten buiten huis zoveel als mogelijk terug te brengen, drukte te voorkomen in voor publiek openstaande plaatsen en het aantal reisbewegingen te beperken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er geldt een aantal uitzonderingen, als het gaat om “cruciale maatschappelijke processen ten behoeve van doorgang van het dagelijks leven en welzijn”.

  Dagbesteding

  Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

  Voor dorpshuizen en buurt- en wijkcentra geldt dat zij uitsluitend open mogen voor activiteiten ten behoeve van kwetsbare groepen (de toelichting op de Tijdelijke regeling heeft het over: activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen, op afspraak). Er mag in dat geval ook eten en drinken verstrekt worden.

  Onder kwetsbare groepen worden mensen met een beperking begrepen, maar ook sommige ouderen. Het bieden van dagbesteding is vitaal voor de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking en het is dan ook belangrijk dat dagbesteding zo veel mogelijk doorgang kan vinden. De hier bedoelde dagbesteding is dagbesteding in het kader van zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp op basis van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Deze uitzondering is alleen relevant voor zover de besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt in een publieke plaats. Dit zijn locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen, met name buurthuizen of huizen van de wijk of andere locaties die daarvoor door gemeenten bestemd zijn.

  Hierbij blijven (uiteraard) alle overige bepalingen gelden, zoals de algemene voorwaarden voor openstelling van publieke plaatsen (hygiënemaatregelen, stromen van publiek scheiden, placering) en een maximum van dertig personen publiek per zelfstandige ruimte.

  Afhalen eten bij buurt- of dorpshuis

  Afhalen van eten mag ook (nog steeds), voor gebruik anders dan ter plaatse, mits de inrichting tussen 01.00 uur en 07.00 uur gesloten is en de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder moeten uiteraard de bekende coronamaatregelen in acht worden genomen. Na 20.00 uur mag er geen alcohol worden verkocht.

  Buurt- en dorpshuizen met een bibliotheekfunctie

  Bibliotheken mogen geopend zijn, mits er uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen.

  Huwelijk, geregistreerd partnerschap

  Verder geldt er een uitzondering voor locaties waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen of een registratie van een partnerschap.

  Bij een niet-kerkelijk huwelijk en geregistreerd partnerschap geldt binnen een maximaal aantal personen van 30 (inclusief kinderen en exclusief personeel). Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 2 personen, uitgezonderd personen die samen op 1 woonadres wonen. De uitzondering van 30 personen geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf en niet voor een (spontane) samenkomst na afloop. De plechtigheid is alleen voor genodigden; de uitnodiging is de reservering.

  Er mag geen eten en drinken worden verstrekt.

  Uitvaart

  Er geldt ook een uitzondering als er een uitvaartplechtigheid wordt gehouden. Bij een uitvaart mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.

  Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

  • personeel van de uitvaartonderneming;
  • geestelijke medewerkers;
  • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

  Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt zijn uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is daarom een nazit met hapje en drankje mogelijk.

  Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.