Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Waar zijn we zonder vrijwilligers?

Dinsdag, 16 januari 2018

Het is goed om dorpsbreed te kijken naar het vrijwilligerswerk en onderlinge samenwerking te stimuleren. Of het nu gaat om sport, welzijn, cultuur of leefbaarheid: het draagt allemaal bij aan het woon- en leefplezier in het eigen dorp. In die zin werkt iedereen aan hetzelfde doel. Dat is een belangrijk gegeven om in het oog te houden.

Kleine dorpen blijken groots als het gaat om verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Gelukkig zijn er in kleine dorpen veel mensen die zich inzetten voor dingen die ze leuk vinden om te doen of die ze belangrijk vinden. Maar hoe houd je het leuk? Dat is de hamvraag.

Besturen van verenigingen zijn vaak druk met hun eigen activiteiten bezig. En daardoor logischerwijs erg intern gericht. Vaak kost het moeite om bestuursleden en vrijwilligers te vinden, gaat veel tijd op aan vergaderen en komt er veel werk op veelal dezelfde, bekende schouders terecht.

Reflecteren en Anders organiseren
“Wat mij opvalt is dat het voor besturen niet vanzelfsprekend is om eens in de spiegel te kijken. Maar mijn advies is om dat zo nu en dan toch te doen”
Hoe en waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Sluiten onze activiteiten en onze manier van werken nog goed aan op de behoeften van onze dorpsgenoten? Doen we als bestuursleden en actieve vrijwilligers allemaal waar we ons goed bij voelen? En liggen er kansen en mogelijkheden om dingen samen met andere verenigingen in ons dorp te doen?

Laat het voorbeeld van Westeremden even tot u doordringen: Dit prachtige dorp telt ca. 400 inwoners. En ca. 100 (vrijwillige) bestuursfuncties. Deze functies worden vervuld door 70 personen.

In Westeremden kwamen ze na een korte inventarisatie van functies en namen tot deze getallen. En dat was best even schrikken. Het inzicht en de wens om als verenigingen om tafel te gaan om te bespreken of er slimme manieren zouden zijn om dingen anders in het dorp te organiseren volgde snel…

Doe gescheiden niet wat samen kan
Door slim samen te werken hoef je misschien nog maar 1 verzekering af te sluiten, kun je de inning van de contributies combineren, kan er geld bespaard worden door gezamenlijk in te kopen, kunnen activiteiten slim op elkaar afgestemd worden in een dorpsactiviteitenagenda, kan een dorpspool van vrijwilligers worden opgericht, etc.

Maar het kan ook een stap verder gaan. Bijvoorbeeld het samenvoegen van verenigingen in een omni-vereniging. Waardoor minder bestuursfuncties nodig zijn. En er werkgroepen zijn met mensen die alle energie kunnen richten op het organiseren van “hun” activiteiten.

Quote van een dorpsbewoner: “Iets nieuws erbij gaan doen, dat doen we vaak. Iets afstoten, dus niet meer doen: dat is een ander verhaal”

Samenwerken begint klein en simpel: elkaar en elkaars verenigingen (beter) leren kennen. Gewoon eens de boel bijeen roepen en met elkaar in gesprek gaan. Dorpsbelangenorganisaties zijn bij uitstek geschikt om kennismaking en gesprekken tussen besturen van verenigingen in een dorp op te starten. Vaak volgen de ideeën en inzichten dan al snel.

“Scherp gezegd zouden dorpsbelangenorganisaties volgens mij eerst en vooral met hun eigen dorp in gesprek moeten zijn. Meer nog dan met bijvoorbeeld de gemeente of een woningbouwcorporatie. Bezig zijn met de wensen, problemen en ideeën van je dorpsgenoten en de verenigingen in het dorp. En de gescheiden werelden van sport, cultuur, welzijn, dorpshuis en leefbaarheid op dorpsniveau doorbreken. Discussies opstarten, samenwerking stimuleren en de uitkomsten verkondigen en laten zien in het eigen dorp. Zo krijg je betrokkenheid, energie en ontstaan nieuwe initiatieven. En als resultaat daarvan kan je als dorp of dorpsbelangenorganisatie makkelijk met externe partijen in gesprek, want je hebt een ijzersterke “bodem” omdat je namens het dorp kunt spreken”.

Sterk vrijwilligerswerk
Vanuit het project Sterk Vrijwilligerswerk ondersteunen we dorpen die in de spiegel willen kijken en de onderlinge samenwerking in het eigen dorp willen versterken. Ook kunnen dorpen bij dit project terecht voor advies over het vinden en binden van vrijwilligers.

Voor info mail met Nienke Vellema: n.vellema@groningerdorpen.nl.