• Werkbezoek gedeputeerde Wulfse aan Groninger Dorpen

    Publicatiedatum

    Wonen in Groninger dorpen en de nieuwe provinciale Omgevingsvisie. Dit stond op de agenda van het werkbezoek van gedeputeerde Mirjam Wulfse aan Groninger Dorpen. Rik van Niejenhuis, onze directeur, koos het mooie dorp Garrelsweer om de huidige woonbehoeftes van dorpen onder de aandacht te brengen.

    Veel dorpen in Groningen willen hun woningvoorraad uitbreiden voor specifieke doelgroepen: de ouderen en de jongeren/starters. In dorpsvisies staat het bouwen voor deze twee doelgroepen dan ook hoog op het prioriteitenlijst. In de provinciale Omgevingsvisie -die nu wordt gemaakt- hoopt de provincie samen met gemeenten en anderen tot goede, mogelijk tijdelijke, oplossingen te komen. Groninger Dorpen heeft de gedeputeerde en de provinciale medewerkers verteld over de vele initiatieven die er zijn in dorpen in onze provincie. Nieuwbouwinitiatieven kunnen soms in het dorp plaatsvinden. Voor nieuwbouw aan de rand van het dorp (dorpsuitbreiding) moet ook de provincie toestemming geven. We concludeerden dat we zuinig moeten zijn op onze mooie dorpen, en dat er ook kansen zijn om met nieuwbouw, kwaliteit en woonplezier toe te voegen aan dorpen.

    Tijdens de wandeling door Garrelsweer herkenden we verschillende bouwperiodes. De huurwijken van de 60/70-er jaren en de recentere uitbreidingswijken. Maar ook de historische bebouwing langs het Damsterdiep. Duidelijk wordt dat kwaliteit meer is dan alleen het ontwerp van de woning, maar dat het ook gaat over de aansluiting bij en de inpassing in het omliggende landschap. Met een kop koffie in het mooie dorpshuis van Garrelsweer sloten we deze geslaagde middag af.