• Zorgzame Dorpen & Positieve Gezondheid

    Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust men daar in de zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek en geeft invulling aan eigen regie. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Zorgbelang Groningen heeft daarom Positieve Gezondheid omarmt. Ze behartigen de belangen van inwoners van Groningen als het gaat om zorg en welzijn. Samen met de mensen om wie het gaat! Eigen regie is daarbij belangrijk. Groninger Dorpen werkt samen met Zorgbelang Groningen en vele anderen in het netwerk, aan Positieve Gezondheid.

    Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Door te werken met het bijbehorende gespreksinstrument, het spinnenweb, of door het zelf in te vullen richt je de blik even naar binnen. Hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat vind ik belangrijk? Waar zou ik misschien meer aandacht aan willen besteden of misschien wil ik wel iets veranderen? Wat ga ik doen en wie heb ik daarbij nodig?

    Vrijwilligers werkzaam bij de zorgtelefoon van Noaberschap Bierum hebben een training Positieve Gezondheid gevolgd. Samen met zorgverleners die ook werkzaam zijn in Bierum gingen ze aan de slag met het spinnenweb. Een drietal dagdelen, met veel plezier en uiteindelijk ook veel onderlinge verbondenheid. Zoals een van de initiatiefnemers vertelde: ‘De workshop positieve gezondheid vond ik zeer waardevol. Niet alleen heeft het mezelf verrijkt om positiever te denken en te doen, maar ook heeft het me inzicht gegeven hoe om te gaan met mensen in je omgeving. Luisteren naar een ander en help die ander om zelf oplossingen te bedenken om zich positiever te voelen. Iets kleins kan al een groot effect hebben!’

    Zorgbelang Groningen is gestart met een netwerk Positieve Gezondheid om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, omdat we met een grote groep geloven dat het anders kan in Groningen. De ‘zorgzame dorpen’  zijn daar ook een prachtig voorbeeld van.

    Op 17 maart a.s. organiseert Groninger Dorpen de 3e Leerkring Dorpsondersteuner. Tijdens de tweede helft van deze bijeenkomst komt Zorgbelang Groningen iets vertellen over Positieve Gezondheid. Wil je meer weten over (het netwerk) Positieve Gezondheid, of wil je iets in je eigen dorp organiseren rond deze beweging? Neem dan contact op met Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen, tel: 050-5713999 / 06-11771714.