Nij Begun

Nij Begun is de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête naar de gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie. In dit rapport heeft het kabinet onder 5 verschillende thema’s, 50 maatregelen beschreven die Groningen er weer bovenop moeten helpen.

Nij Begun voor dorpen

Voor het werk van buurt- en dorpshuizen en dorpsverenigingen en daarmee van Groninger Dorpen is de sociale agenda van belang. Binnen die agenda moet leefbaarheid en brede welvaart een plek krijgen en moet duidelijk worden op welke manier de 3,5 miljard euro ingezet wordt in de komende 30 jaar.

Regelmatig krijgen we de vraag wanneer het geld beschikbaar is en waar er een aanvraag gedaan kan worden voor een mooi initiatief. Zover is het helaas nog niet.

Henk Nijboer is aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda en het is zijn taak om dit jaar daar een plan voor te maken zodat het geld vanaf 2025 ingezet kan worden.

Dat betekent dat we in deze periode onze ideeën en plannen bij de kwartiermaker onder de aandacht moeten brengen en daar zijn we vanuit Groninger Dorpen in 2023 al mee begonnen. In het voorjaar hebben we nagedacht over wat dorpen in Groningen en daarmee Groninger Dorpen nodig zouden zijn. In het najaar van 2023 hebben we daar leden-bijeenkomsten in Overschild, Grijpskerk en Oude Pekela voor georganiseerd. Daar is een duidelijke lijn uit naar voren gekomen die we de kwartiermaker meegeven.

  1. Geef dorpen en buurt- en dorpshuizen de ruimte om toekomstbestendige plannen te maken.
  2. Stel de bijbehorende uitvoeringsbudgetten op dorpsniveau vast en breng ze naar goed vindbare plaatsen (bv de gemeente of provincie).
  3. Laat werk in de dorpen ook werk zijn en geen vrijwilligerswerk. Een dorpshuisbeheerder, dorpsondersteuner of dorpsconciërge kan zo enorm veel betekenen voor de leefbaarheid in een dorp.

Bezoek van Henk Nijboer

Woensdag 21 februari kregen we bij Groninger Dorpen bezoek van Henk Nijboer. Hij is aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda van Nij Begun en het is zijn taak om dit jaar daar een plan voor te maken zodat daarna het geld ingezet kan worden. In de sociale agenda wordt aangegeven hoe een generatielang in brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe geïnvesteerd gaat worden. Dit geeft invulling aan een belangrijk onderwerp uit de kabinetsreactie Nij Begun.

Henk Nijboer kwam langs om te horen wat er speelt binnen de dorpen en buurt- en dorpshuizen. We hebben met hem kunnen delen welke vraagstukken er in dorpen en dorpshuizen spelen en wat er in hen en onze optiek voor nodig is om weer toe te werken naar een leefbaar perspectief. Daarbij hebben we de presentatie, met input van 3 ledenbijeenkomsten, ‘Nij Begun; Nije Toekomst’ als leidraad gebruikt.

Bekijk de presentatie ‘Nije Begun; Nije Toekomst’

Denk en praat mee over de sociale agenda

Op 26 februari stuurde Henk Nijboer een brief aan de volksvertegenwoordigers, Raadsleden, Statenleden over de vormgeving van de sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe. In de brief kondigt Henk Nijboer vier bijeenkomsten aan over de doelen van de sociale agenda. Hij wil zo vroeg mogelijk inwoners, experts en andere geïnteresseerden de mogelijkheid bieden kennis en opvattingen te delen. Je leest de brief hier.
 
Per bijeenkomst zijn er verschillende sprekers die hun kennis delen en ons inspireren. Wat moeten we absoluut doen en wat vooral laten? Hoe zorgen we ervoor dat onze regio er structureel beter voor komt te staan? Kom jij naar één van de bijeenkomsten?
 
• Maandagavond 11 maart om 19.30 uur Kielzog in Hoogezand
• Donderdagavond 14 maart om 19.30 uur Cultuurhuis De Klinker in Winschoten
• Maandagavond 18 maart om 19.30 uur De Postwagen in Tolbert
• Donderdagavond 21 maart om 19.30 uur De Molenberg in Delfzijl
 
Aanmelden kan via dit online formulier

Groninger Dorpendag over Nij Begun

Onze volgende Groninger Dorpendag is op 19 april. Op deze bijeenkomst staat Nij Begun centraal. We laten daar zien wat we met deze punten bedoelen en sluiten de dag af met het overhandigen van een manifest aan onze gedeputeerde Tjeerd van Dekken en kwartiermaker Henk Nijboer. We nodigen jullie dan ook van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.