Nij Begun

Nij Begun is de reactie van het kabinet op de parlementaire enquête naar de gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie. In dit rapport heeft het kabinet onder 5 verschillende thema’s, 50 maatregelen beschreven die Groningen er weer bovenop moeten helpen.

Nij Begun voor dorpen

Voor het werk van buurt- en dorpshuizen en dorpsverenigingen en daarmee van Groninger Dorpen is de sociale agenda van belang. Binnen die agenda moet leefbaarheid en brede welvaart een plek krijgen en moet duidelijk worden op welke manier de 3,5 miljard euro ingezet wordt in de komende 30 jaar.

Regelmatig krijgen we de vraag wanneer het geld beschikbaar is en waar er een aanvraag gedaan kan worden voor een mooi initiatief. Zover is het helaas nog niet.

Henk Nijboer is aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda en het is zijn taak om dit jaar daar een plan voor te maken zodat het geld vanaf 2025 ingezet kan worden.

Dat betekent dat we in deze periode onze ideeën en plannen bij de kwartiermaker onder de aandacht moeten brengen en daar zijn we vanuit Groninger Dorpen in 2023 al mee begonnen. In het voorjaar hebben we nagedacht over wat dorpen in Groningen en daarmee Groninger Dorpen nodig zouden zijn. In het najaar van 2023 hebben we daar leden-bijeenkomsten in Overschild, Grijpskerk en Oude Pekela voor georganiseerd. Daar is een duidelijke lijn uit naar voren gekomen die we de kwartiermaker meegeven.

 1. Geef dorpen en buurt- en dorpshuizen de ruimte om toekomstbestendige plannen te maken.
 2. Stel de bijbehorende uitvoeringsbudgetten op dorpsniveau vast en breng ze naar goed vindbare plaatsen (bv de gemeente of provincie).
 3. Laat werk in de dorpen ook werk zijn en geen vrijwilligerswerk. Een dorpshuisbeheerder, dorpsondersteuner of dorpsconciërge kan zo enorm veel betekenen voor de leefbaarheid in een dorp.

Bezoek van Henk Nijboer

Woensdag 21 februari kregen we bij Groninger Dorpen bezoek van Henk Nijboer. Hij is aangesteld als kwartiermaker voor de sociale agenda van Nij Begun en het is zijn taak om dit jaar daar een plan voor te maken zodat daarna het geld ingezet kan worden. In de sociale agenda wordt aangegeven hoe een generatielang in brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe geïnvesteerd gaat worden. Dit geeft invulling aan een belangrijk onderwerp uit de kabinetsreactie Nij Begun.

Henk Nijboer kwam langs om te horen wat er speelt binnen de dorpen en buurt- en dorpshuizen. We hebben met hem kunnen delen welke vraagstukken er in dorpen en dorpshuizen spelen en wat er in hen en onze optiek voor nodig is om weer toe te werken naar een leefbaar perspectief. Daarbij hebben we de presentatie, met input van 3 ledenbijeenkomsten, ‘Nij Begun; Nije Toekomst’ als leidraad gebruikt.

Bekijk de presentatie ‘Nije Begun; Nije Toekomst’

Groninger Dorpendag en uitreiking van het manifest
‘SOAMEN VEUROET met Nij Begun’

Op vrijdag 19 april kwamen bewoners, buurt- en dorpshuizen, dorpsbelangen en andere geïnteresseerden uit de provincie Groningen bijeen op de door ons georganiseerde Groninger Dorpendag. Een dag van verbinding, samenwerking en inspiratie met als rode draad Nij Begun.

In dorpshuis de Ruyten in Froombosch zat het helemaal vol. Aanwezigen lieten zich daar inspireren door diverse dorpsinitiatieven, wisselden onderling ideeën uit tijdens de borrel en gingen naar aanleiding van het panelgesprek met Tjeerd van Dekken (gedeputeerde van de provincie Groningen), Henk Nijboer (kwartiermaker sociale agenda Nij Begun), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester Midden-Groningen) en Hielke Westra (directeur Groninger Dorpen) ook met elkaar in gesprek. Dit laatste resulteerde in een serie goede tips en adviezen aan de mensen van Nij Begun, voor een toekomstbestendig Groningen.

Tot slot werd de boodschap van Groninger Dorpen aan het einde samengevat en nog meegegeven in het manifest ‘SOAMEN VEUROET met Nij Begun’. Deze 5 gebundelde wensen waren in eerdere ledenbijeenkomsten al opgehaald, maar kregen tijdens deze Groninger Dorpenmiddag bijval vanuit de diverse praktijkverhalen, vragen en discussies. Wat Groninger Dorpen wenst voor de dorpen:

 • ruimte voor uitgewerkte toekomstplannen;
 • toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen;
 • constructieve afspraken met samenwerkingspartners (o.a. gemeentes);
 • ondersteuning van cruciale functies in de dorpen;
 • toegankelijkheid van budgetten.

Hier bouwt Groninger Dorpen vanuit haar rol en functie natuurlijk graag aan mee.
Bekijk ons manifest ‘SOAMEN VEUROET met Nij Begun‘ hier.

Colleges stemmen in met doelen en uitgangspunten sociale agenda Nij Begun

5 juni 2024 | De colleges van de provincie Groningen en de Groningse en Noord-Drentse gemeenten stemden deze week in met de doelen en uitgangspunten van de sociale agenda. Dit is een volgende stap in het proces om een sociale agenda te maken. De doelen worden binnenkort ook voorgelegd aan het kabinet. De doelen kwamen tot stand na vele gesprekken met maatschappelijke instellingen, scholen, huisartsen, zorgverleners, maatschappelijke initiatieven, experts en inwoners. En natuurlijk met gemeenten, provincie en de Rijksoverheid. 

Doelen voor de sociale agenda:

 1. Vergroten van gelijke kansen voor kinderen en jongeren.
 2. Stimuleren van meer taalbevordering, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.
 3. Meer gezonde levensjaren.
 4. Verbeteren van mentale gezondheid.
 5. Meer bewegen en gezonder leven.
 6. Verlaging van (intergenerationele) armoede.
 7. Minder problematische schulden.
 8. Vergroten van (arbeids-)participatie van jongeren en inwoners die langdurig aan de kant staan.
 9. Versterken van de sociale leefbaarheid.
 10. Vergroten van zelfbewustzijn, trots en regionale identiteit

Je leest hier het document waarin alles uiteen gezet is.

[Bron: nijbegun.nl]