Ondersteuning en advies

Als de informatie uit de Vraagbaak dorpshuizen en Inspiratiekaart je nog onvoldoende heeft geholpen, kunnen wij aanvullende ondersteuning of advies bieden.

Bijwonen van een bestuurs- of werkgroepvergadering, meedenken over een projectidee, reageren op een conceptplan: het behoort allemaal tot de mogelijkheden van onze ledenservice. Als je als lid meer dan 2 dagdelen (8 uur) ondersteuning nodig hebt, dan valt dat buiten de ledenservice, maar gaan we samen op zoek naar projectfinanciering om toch de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is.

Als je dorp een dorpsvisie of dorpsplan wilt maken, kun je ook bij ons terecht. Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van zo’n proces, waarin mensen, meningen en idee├źn bij elkaar moeten komen. Deze procesbegeleiding valt buiten onze reguliere ledenondersteuning. Wij kennen de weg naar de subsidiemogelijkheden en helpen je dorp graag bij de aanvraag.