Onze Diensten

Dorpsorganisaties
Veel Groninger dorpen hebben een eigen dorpsorganisatie en deze zijn bijna allemaal lid van Groninger Dorpen. Dorpsorganisaties werken aan de toekomst van het dorp en zijn een continue en vaste basis voor de verschillende dorpseigen thema’s, projecten, werkgroepen en initiatieven. Dorpsorganisaties zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Ze vertegenwoordigen het dorp en zijn vaak het aanspreekpunt voor de gemeente.

Wat Groninger Dorpen doet voor dorpsorganisaties
Groninger Dorpen adviseert, verbindt en helpt dorpsorganisaties en behartigt hun belangen op gemeentelijk niveau, provinciaal en landelijk:

 • We adviseren dagelijks dorpsorganisaties
 • We delen relevante en actuele informatie, inspiratie en kennis via de website, nieuwsbrief en sociale media
 • We organiseren regelmatig ontmoeting, thema-bijeenkomsten en excursies
 • We bundelen fondsen en subsidies en kunnen hierover adviseren
 • We brengen dorpen bij elkaar
 • We brengen dorpen en gemeenten bij elkaar
 • We sluiten aan bij belangrijke bestuurlijke overleggen, die gaan over leefbaarheid
 • We zetten de dorpen in Groningen en bewonersinitiatieven zoveel mogelijk op de kaart!
 • We bieden voordelen voor onze leden zoals onze collectieve verzekeringen en de mogelijkheid tot gebruikmaken van een vertrouwenspersoon.

Procesbegeleiding en projectleiding
Dorpbelangenorganisaties kunnen bij Groninger Dorpen ook terecht voor procesbegeleiding en projectleiding. Over onderwerpen die gaan over de leefbaarheid in de dorpen.

Dit zijn betaalde opdrachten, omdat projecten en processen meer tijd vragen. Groninger Dorpen kan jouw dorp helpen in de voorbereiding en adviseren bij het schrijven van een projectplan en het aanvragen van subsidies en fondsen. In goed overleg en als er een klik is, kan iemand vanuit het team de opdracht uitvoeren, óf een zzp’er vanuit de vaste zzp-pool van Groninger Dorpen.

Voorbeelden van processen en projecten waarbij Groninger Dorpen kan begeleiden zijn:

 • Dorpsplannen en dorpsvisies
 • Een zorgzaam dorp initiatief
 • Dorpsdemocratie en nieuwe rollen voor dorpsorganisaties
 • Starten of doorontwikkelen van bewonersinitiatieven
 • Samenwerken met andere dorpen, regiovisie of regioplan
 • Samenwerken dorp en gemeente
 • Dorpsinrichting, duurzaamheid en andere actuele thema’s

Landelijk
Landelijk werken we ook samen en bundelen we dorpskrachten met onze zusterorganisaties. Dit doen we via onze landelijke koepel de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De LVKK behartigt de belangen op landelijk niveau. Nadruk hierbij ligt op wat bewoners zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun dorp of regio. De LVKK werkt vanuit een integrale aanpak waarbij wonen, werken, mobiliteit, onderwijs, zorg en welzijn in samenhang gezien worden.

Groninger Dorpen heeft uitgebreide, actuele kennis in huis en een veelzijdige praktijkervaring. In de loop der jaren heeft deze typische dorpenorganisatie een goede naam en een groot netwerk opgebouwd. De kennis en kunde wordt met veel passie ingezet voor de talrijke dorpen en buurten in Groningen.

Onze collega Nienke Vellema is contactpersoon voor dorpsorganisaties.