Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?
  Selecteer
  Vraagbaak
  Inspiratie
  Ondersteuning en advies
  Invloed en belangen
  Thema-avonden en excursies
  Netwerk
  Wegwijs bij fondsen en subsidies
  Collectieve ledenvoordelen
  Lid worden
  Gemeenten en Samenwerkingspartners
  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Ons bestuur

  Vereniging Groninger Dorpen

  Het bestuur van de vereniging Groninger Dorpen bestaat uit 11 ervaren en betrokken bestuurders die affiniteit hebben met de leefbaarheid van het Groninger platteland. De bestuursleden hebben ieder hun eigen interesse, expertise en ervaring. Ze zijn een vertegenwoordiging uit de verenigingsleden en het netwerk van Groninger Dorpen.

  Bestuursleden zijn vaak aanwezig bij activiteiten in de regio. Ook vertegenwoordigen ze Groninger Dorpen in stuur- en projectgroepen en in bijeenkomsten waar de leefbaarheid van het platteland het thema is.

  Binnen het algemeen bestuur (AB) functioneert het dagelijks bestuur (DB). Het AB houdt zich bezig met de visie, koers en strategie van de vereniging en speelt daarbij in op nieuwe ontwikkelingen. Het DB werkt onder de verantwoordelijkheid van het AB en is, in overeenstemming met de besluiten van het AB, belast met de dagelijkse gang van zaken. Het DB vergadert maandelijks, het AB komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

  Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van onze bestuursleden.

  Stichting Ondersteuning Groninger Dorpen

  Naast de vereniging Groninger Dorpen is er de stichting Ondersteuning Groninger Dorpen.

  De stichting Ondersteuning Groninger Dorpen heeft als doel:

  • Het uitvoeren van opdrachten van de vereniging Groninger Dorpen en/of derden in het kader van de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen, het aangaan van contracten voor zover verband houdend met de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het dagelijks bestuur van de vereniging Groninger Dorpen.

  De bestuursleden zijn te bereiken via info@groningerdorpen.nl