Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?
Selecteer
Vraagbaak
Inspiratie
Ondersteuning en advies
Invloed en belangen
Thema-avonden en excursies
Netwerk
Wegwijs bij fondsen en subsidies
Collectieve ledenvoordelen
Lid worden
Gemeenten en Samenwerkingspartners
Wat kunnen wij voor jou doen?

Onze missie en visie

Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen.

We zijn een spin in het web van dorpsgemeenschappen, dorpsbelangenorganisaties, dorpsaccommodaties en andere organisaties die op het platteland actief zijn. Ons bestaansrecht is het omarmen en ondersteunen van initiatieven uit de dorpsgemeenschap om de leefbaarheid te verbeteren. En we helpen de dorpen om zelf meer invloed te krijgen op hun toekomst. We kennen het verhaal van de Groningse dorpen, vertellen en vertalen het. Onze stijl is dat we geen enkele deur dichtgooien. We blijven in gesprek, vanuit de overtuiging dat de dialoog de enige weg is om tot realistische en geaccepteerde plannen te komen.

Wat is onze rol in een wereld die verandert? We willen in ieder geval dicht bij de dorpen blijven, onze basis. Groninger Dorpen is en blijft een praktische ondersteuner van dorpsinitiatieven. We willen vanuit de beleving van dorpen blijven denken en werken. Kennis en ervaring vanuit het hele land bij elkaar brengen. Specifieke kennis opbouwen over onderwerpen die voor dorpen van belang zijn. We willen een gangmaker zijn, een vliegwiel en een inspiratiebron.

Groninger Dorpen streeft ernaar dat dorpsgemeenschappen meer invloed krijgen op hun huidige en toekomstige leefomgeving. We bieden de plus die soms net even nodig is en bieden de kennis die wellicht niet aanwezig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met elkaar in contact. Meer nog dan voorheen stimuleren we innovaties en jagen we kansrijke leefbaarheidsinitiatieven aan. Dat is de kracht van Groninger Dorpen.