Onze missie en visie

Missie

Onze missie is het versterken van de leefbaarheid in dorpen voor alle inwoners, zodat zij invloed krijgen op toekomstige ontwikkelingen in hun dorp.
Dat doen we door het ondersteunen van initiatieven, het behartigen van belangen, het stimuleren van innovaties en het aanjagen van kansen van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen en andere organisaties die actief zijn op het platteland.

Visie

Wie zijn we

Als Groninger Dorpen kennen we het verhaal van onze dorpen, we vertellen en vertalen het. We denken en werken vanuit de beleving van de dorpen. Zo blijven we dicht bij onze basis. Onze stijl is dat we geen enkele deur dichtgooien. We blijven in gesprek, vanuit de overtuiging dat de dialoog de enige weg is om tot realistische en geaccepteerde plannen te komen. In een samenleving die voortdurend verandert, bewegen we mee met de ontwikkelingen.

Maatwerk

Groninger Dorpen is en blijft een praktische ondersteuner van dorpsinitiatieven De vraag vanuit de dorpen stuurt ons werk aan. We zijn ondernemend, dat is vooruitkijken, initiatief nemen waar een kans is, met daadkracht en gericht op resultaat. Ondernemend is voor ons tevens actief het gezicht van Groninger Dorpen laten zien in de relevante netwerken en afgaan op projecten die passen bij onze missie. Daarbij spelen we in op actuele en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Kennis

We brengen kennis en ervaring vanuit de provincie Groningen en daarbuiten bij elkaar. We bouwen specifieke kennis op over onderwerpen die voor dorpen van belang zijn. We bieden de extra kennis die nodig is in het dorp. We bundelen en koppelen initiatieven aan elkaar en brengen daardoor dorpen met identieke processen met elkaar in contact.

Positie

Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie Groningen en zet zich in voor sterke dorpen met sterke mensen. We zijn een spin in het web van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen en andere organisaties die op het platteland actief zijn. We gaan voor het behartigen van de belangen van de dorpen. Soms is het innemen van een standpunt in een maatschappelijke of politieke discussie wenselijk. Dat doen we als het ten goede komt aan de leefbaarheid en als het standpunt wordt gedeeld en gedragen door de achterban.

Vorm

Groninger Dorpen is als vereniging:

  • Een koepel van dorpsbelangenorganisaties, dorpshuizen en overige organisaties die op het platteland actief zijn,
  • Een platform voor samenwerking tussen verschillende organisaties en groepen.

Dit alles is de kracht van Vereniging Groninger Dorpen.