Samenwerkingspartners

Wij zijn een vertrouwde en vaak vaste samenwerkingspartner voor maatschappelijke organisaties die gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen. De samenwerking verloopt op basis van een wederzijds belang en vanuit een gelijkwaardige positie. Samen krijg je meer voor elkaar. Ook bereiken we meer door leefbaarheid te koppelen aan onderwerpen zoals duurzaamheid, zorg en energiebesparing.

Voorbeelden van organisaties waarmee we samenwerken zijn:

Academische Werkplaats Noord Nederland
Biblionet Groningen
Buurkracht
CMO STAMM
Economic Board Groningen
Gebiedscoöperatie Westerkwartier
GGD Groningen
Groninger Energiekoepel (GREK)
Groningen Plus
Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
Health Hub Roden
Huis voor de Sport Groningen
Ideeënbank Groningen
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
Landelijke netwerk zorginitiatieven: ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’ (NLZVE)
Landschapsbeheer Groningen
Libau
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA-bewoners)
LTO Noord
Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK)
Midden Klein Bedrijf (MKB) Noord
Movisie
Natuur en Milieufederatie Groningen
Netwerk Duurzame Dorpen
Netwerk Platteland
Noordelijk Lokaal Duurzaam
Odensehuis Groningen
• Onderwijsinstellingen (RUG, Hanze-hogeschool, Noorderpoort, Alfa-college etc.)
• Diverse fondsen, onder andere Oranjefonds
Platform 31
Plattelandsjongeren
• Banken, onder andere Rabobank, Regiobank
Routebureau Groningen
• Steunpunten Vrijwilligerswerk
Stichting DBF
Stichting Het Groninger Landschap
Stichting Knarrenhof
Stichting Lezen en Schrijven
Stichting Oude Groninger Kerken
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Vilans
Vrijdag
• Welzijnsorganisaties & jongerenwerkers
• Woningbouwcoöperaties
Zorg Innovatie Forum (ZIF)
Zorgbelang Groningen
• Zorginstellingen
• Zusterorganisaties andere provincies zoals Doarpswurk en BOKD