Perspectief Groningen

Groningen Vitaal

  • Eerste invalshoek is de toegang tot (zorg)voorzieningen voor Groningers in de kernen. Groningers moeten niet gedwongen worden of zich gedwongen voelen te verhuizen, omdat de toegang tot voorzieningen tekortschiet.
  • Tweede invalshoek is het verbeteren van de gezondheid van Groningers; het wegwerken van de gezondheidsachterstand van Groningers t.o.v. het landelijk gemiddelde. Het idee is Groningen de eerste self made ‘Blue Zone’ van Nederland te laten worden.