Startsubsidie Lokale Energie

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Hierbij kun je denken aan kosten ten behoeve van zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, communicatiemateriaal voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten coƶperatie en de ontwikkeling van een businesscase.

Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen voeren samen deze regeling uit. Neem contact op met Sjouke Bakker als je vragen hebt of informatie zoekt.