Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Informatie over Energietransitie

  Op deze pagina kun je al onze nieuwsberichten vinden die te maken hebben met Energietransitie.

  Op de agenda over Energietransitie

  Inspiratie- en netwerkbijeenkomst – Lokale Duurzame Initiatieven Het Hogeland

  Dinsdag 4 oktober 2022

  De inspiratie- en netwerkbijeenkomsten gaan niet door wegens te weinig belangstelling.

  Inspiratie- en netwerkbijeenkomst – Lokale Duurzame Initiatieven Midden-Groningen

  Woensdag 12 oktober 2022

  De inspiratie- en netwerkbijeenkomsten gaan niet door wegens te weinig belangstelling.


  Nieuws over Energietransitie

  Gemeenten compenseren deels gestegen energielasten maatschappelijke organisaties

  Donderdag 9 februari 2023

  Diverse gemeenten hebben het initiatief genomen om maatschappelijke organisaties waaronder buurt- en dorpshuizen, te helpen met de gestegen energielasten.

  Energiestress buurt- en dorpshuizen: vul de enquête in

  Dinsdag 27 september 2022

  Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven. Verwarming en licht, gas en stroom, zijn veelal de belangrijkste posten op de begroting. In het programma Meldpunt van omroep Max trokken we hierover al aan de bel. Maar er moet meer gebeuren, willen we het rampscenari...

  Duurzame Initiatieven in de provincie Groningen krijgen een gezicht

  Vrijdag 20 mei 2022

  Groninger Energiekoepel, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Groninger Dorpen en energiecoöperatie Grunneger Power starten een campagne om duurzame buurtinitiatieven in de provincie een gezicht te geven. Met inspirerende voorbeelden van deze lokale en vaak succesvolle acties willen ze bewoners in...

  Transitievisie Warmte, hoe staat het ervoor?

  Dinsdag 8 februari 2022

  Alle gemeenten hebben de afgelopen tijd een transitievisie warmte opgesteld. Een update van het WTCG (Warmte Transitiecentrum Groningen).

  Startsubsidie helpt energie-initiatieven verder

  Dinsdag 6 juli 2021

  Vanaf nu kunnen lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) weer een startsubsidie aanvragen voor hun lokale energieproject. Er kan maximaal 6.000 euro worden aangevraagd om de opstartkosten te betalen.

  Energiebesparingsadvies MFC de Weijert/Helpman

  Vrijdag 25 september 2020

  MFC de Weijert/Helpman heeft recent een energiebesparingsadvies laten opstellen. Het goedbezochte wijkcentrum in Groningen is groot, tamelijk oud en heeft een hoge energierekening. Het advies brengt duurzaamheidsmaatregelen in kaart waarmee het energieverbruik drastisch beperkt zou kunnen worden. Di...

  ‘Zet duurzame kwantiteit om in duurzame kwaliteit’

  Donderdag 13 augustus 2020

  Zo luidt in het kort het advies dat een coalitie van acht maatschappelijke organisaties geeft na het verschijnen van de conceptversie van de Regionale Energiestrategie (RES) in Groningen.

  Oproep: betrek bewoners bij de Regionale Energiestrategie

  Vrijdag 22 mei 2020

  Wij ontvangen signalen dat inwoners onvoldoende betrokken zijn bij de totstandkoming van de concept RES. Daarom hebben wij ingesproken bij de vergadering van Provinciale Staten over de RES.

  Burgers hebben bij energietransitie het nakijken – LVKK stuurt brief aan Tweede Kamer

  Maandag 18 maart 2019

  De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet gehaald.

  Grote politieke belangstelling voor energieprojecten in Stad en Ommeland

  Vrijdag 14 september 2018

  Leden van Provinciale Staten trokken massaal Stad en Ommeland in, om een kijkje te nemen bij lokale projecten waarin bewoners samen energie opwekken. Via een busexcursie bezochten zij verschillende energieprojecten, die in gezamenlijk eigendom zijn van de bewoners uit de omgeving.