Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Informatie over Zorgzame dorpen

  Op deze pagina kun je al onze nieuwsberichten vinden die te maken hebben met Zorgzame dorpen.


  Eerste landelijke Dag van de Dorpsondersteuner

  Donderdag 23 september 2021

  De dorpsondersteuner is op steeds meer plekken in het land de verbinder tussen bewoners(collectieven) en (zorg)organisaties. Op de eerste landelijke Dag van de Dorpsondersteuner zetten we deze ontwikkeling kracht bij en stimuleren we kennisuitwisseling. Tevens wordt het eerste exemplaar van onze gez...

  Bewonersinitiatief van onmisbare waarde maar geld blijft knelpunt

  Vrijdag 9 april 2021

  Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die een onmisbare bijdrage leveren aan welzijn, zorg en wonen. Meer dan de helft hiervan kan dit echter niet zonder structurele financiering.

  Explosieve groei van zorgzame gemeenschappen

  Vrijdag 18 december 2020

  Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen zou je de grotere beweging bijna niet herkennen. Maar vooral vanaf 2012 is de groei niet te stuiten, en...

  Corona-initiatieven van buurt- en dorpshuizen gezocht!

  Vrijdag 20 november 2020

  Door het coronavirus is veel onmogelijk geworden. Buurt- en dorpshuizen mogen bijvoorbeeld momenteel maar beperkt open zijn. De regels over wat wel en niet mag zijn niet altijd even duidelijk waardoor veel buurt- en dorpshuizen de deur veiligheidshalve maar helemaal dichtgooien. Toch ontstaan juist ...

  Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen – in de media

  Vrijdag 3 juli 2020

  Zelfstandig thuis blijven wonen is lang niet altijd vanzelfsprekend. Zo op het oog kleine obstakels, kunnen een grote plek innemen in iemands leven. Durf je ’s nachts nog naar het toilet zonder te vallen, als de lamp in de hal kapot is. Hoe kom je aan je boodschappen als je niet meer kunt autorijd...

  Noaberschap in Groninger dorpen tijdens coronacrisis.

  Dinsdag 17 maart 2020

  Vanuit Groninger Dorpen volgen wij berichten online, en willen we ook graag een platform bieden om zaken te delen. Dus: zijn er  zaken die je daarbij bezighouden. Heb je vragen waar je tegenaan loopt? Zijn er (tijdelijke) initiatieven in je dorp waar je over nadenkt of wat wordt opgestart. Wij stel...

  Zorgzame Dorpen & Positieve Gezondheid

  Vrijdag 28 februari 2020

  Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust men daar in de zorg meestal wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek en geeft invulling aan eigen regie. Het accent ligt niet op ziekte. Maar ...

  Onderzoek wijst uit: De dorpsondersteuner verhoogt het welzijn en verlaagt de zorgkosten

  Donderdag 27 februari 2020

  Uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health blijkt dat zorgkosten afnemen als er een dorpsondersteuner actief is in het dorp. Op verschillende plaatsen in Groningen zetten dorpsbewoners zich in om het welzijn en de leefbaarheid in eigen omgeving op peil te houden en te verbeteren. Eé...

  Afsluiting project Zorgzaam Losdorp

  Vrijdag 18 oktober 2019

  Een mooie afsluitende avond – en ook een nieuwe start! ~ vertelt Debora, commissielid van Zorgzame Dorpen.

  Bustoer gemeente Marum langs zorgzame dorpen.

  Vrijdag 23 november 2018

  Op zaterdag 3 november organiseerden de gemeente Marum en Groninger Dorpen een bustoer langs drie verschillende zorgzame dorpen. Een tour voor de dorpen, gemeente en zorgorganisaties van Marum. Met deze toer wilde de gemeente Marum afscheid nemen richting de herindeling van haar dorpen en hun inspir...

  Extra middelen voor zorgzame initiatieven gemeente De Marne

  Donderdag 11 oktober 2018

  Gemeente De Marne Dorpen van De Marne hebben de mogelijkheid om met subsidiemiddelen van Gemeente De Marne (de mogelijkheden van)een zorginitiatief in het dorp te ontwikkelen. Subsidieaanvragen kunnen tot 1 december 2018 ingediend worden bij Roelke Nienhuis, coördinator Vitaliteit gemeente De Marne...

  Grote opkomst lancering Netwerk Zorgzame Dorpen Groningen

  Donderdag 22 februari 2018

  Vrijdagmiddag 16 februari werd het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen gelanceerd in de prachtige kerk van Garmerwolde. Op dit evenement werden de ruim 200 aanwezigen letterlijk met touwen aan elkaar verbonden waarmee het netwerk officieel van start is gegaan.