Toekomstbestendige dorpsorganisatie

In steeds meer dorpen verandert de de traditionele rol van dorpsbelangen. Veel dorpen zoeken hiervoor naar nieuwe vormen van dorpsdemocratie. Bij een nieuwe rol past mogelijk ook een andere organisatievorm. Groninger Dorpen deelt voorbeelden van dorpen het anders doen.

In Noordhorn is bijvoorbeeld gekozen voor een fusie van het dorpshuis en de dorpsbelangenorganisatie. Middelstum heeft een dorpscoöperatie en Onderdendam een Dorpsberaad. Leens heeft gekozen voor een intensivering van de samenwerking met Samenwerkende Verenigingen Leens.

Maar soms voorziet simpelweg een jaarlijkse uitwisseling van organisaties binnen het dorp, bijvoorbeeld op initiatief van dorpsbelangen, al in een behoefte. Denk hierbij aan: uitwisseling en afstemmen van activiteiten agenda’s, ideeën en ervaringen. Of de samenwerking met de gemeente. Hier zijn ook meer structurele vormen van. Bijvoorbeeld ‘Platform dorpsbelangen Loppersum’ of ‘Netwerk Den Andel’. Den Andel heeft op haar eigen manier ingespeeld op ontwikkelingen en knelpunten. Lees meer hierover op denandel.nu.

Vereniging

Vaak is de organisatievorm van een dorpsbelangenorganisatie een vereniging. Maar hoe zit het precies met de rechten en plichten van een vereniging? Moet je dan verplicht contributie heffen? Je leest het in dit artikel.

Informatie en advies

Wil jouw dorp aan de slag met een toekomstbestendige dorpsorganisatie? Of heb je vragen hierover? Dan adviseren we je om eens rustig rond te kijken op onze ADA-website. Want daar vind je mooie voorbeelden en praktische tips. Natuurlijk kun je sowieso ook contact opnemen met onze collega Nienke Vellema.

Kijk ook eens naar de brochure ‘Werk van dorpsbelangen’. In het boekje staan veel voorbeelden van dorpen én het boekwerkje is ook gebaseerd op het onderzoek ´Toekomstbestendige Bewonersoverlegorganisaties´ van Tine de Moor Universiteit van Utrecht.